Inspiration

Fællesskab og sundhed i Bolbro

Odense kommune vil øge sundhed og trivsel i Danmarks fattigste postnummer med en tværfaglig tilgang til områdefornyelsen i bydelen.

Sund fritid for alle

Med støtte fra den Obelske familiefond, giver Aalborg kommune økonomisk tilskud til familier udenfor foreningslivet for at fremme børnenes inklusion heri.

Forebyggelseskaravanen

Køge kommune vil med dette projekt styrke de unges robusthed i mødet med ungdomslivets fristelser og udfordringer.

Er du klar, mand?

Sund Mand Sønderborg har lavet et sundhedsforløb med fokus på fællesskaber, KRAM-faktorerne og viljen til livstilsændringer.

Trivselspiloterne

Viborg kommune uddanner med dette projekt trivselspiloter, der med deres unikke viden skaber bæredygtige projekter i lokalsamfundet.

Food Maker Randers – Vi leger med mad

Randers kommune støtter projekt i at engagere unge i madfællesskaber for at skabe grobund for sunde madvaner.

Tidlig opsporing af overforbrug af rusmidler hos borgere og familier

Odder kommune samarbejder med flere andre jyske kommuner om tidlig opsporing af overforbrug af rusmidler hos borgere og familier.

Gå med i Lunden

I Varde kommune, har man samarbejdet med Plan og Teknik for at skabe naturlige rammer for aktivering af sanser og krop.

Rygerejseholdet

Holbæk kommune har sat fokus på forebyggelse af rygestart for unge. Med udgangspunkt i folkeskolens 7. klassere har man forsøgt at skabe røgfrie miljøer for kommunens unge.

Sundhedsforum

Som en del af Egedal kommunes visioner for “Sund Egedal”, medvirkede dette projekt til at brede sundhedsfremme og forebyggelse ud i alle sektorer i den kommunale organisation.