Inspiration

STOP Baktus

Tønder Kommune sætter fokus på god hygiejne i den kolde tid for at hindre smittespredning.

Sundhedscafé Campus Tønder

Dette samarbejde mellem Tønder Kommune og Campus Tønder vil inspirere de unge til at vælge det sunde liv.

Sundhedshøjskolen

I Randers Kommune har de oprettet sundhedshøjskoler flere steder, hvilke har til formål at igangsætte nye tiltag for sundhedsfremme i lokalområderne.

Rygestopbasen

Rygestop er en dataindsamling til fri afbenyttelse for interessenter.

Sund Hele Livet

Middelfart Kommunes projekt “Hjertelige Hjemmebesøg” har til formål at forbedre kontakten til borgerne gennem diverse aktiviteter.

Egeskoven – Stå stærkere sammen

Sammenfletning af udviklingen af både individets og fællesskabets robusthed.

Stjernestunder

Projekt for børn og familier i udsatte positioner med fokus bl.a. på læring i fællesskab.

SPOR18 – Vejle Kommune

Om unges mentale sundhed

SpotOn

En årlig tilbagevendende temadag, som sætter fokus på unge, tobak, alkohol og andre rusmidler.

Kommunen kvitter smøgerne

Markedsføring og rekruttering til rygestop blandt kommunens borgere er i fokus.