Inspiration

STOP Baktus

Tønder Kommune sætter fokus på god hygiejne i den kolde tid for at hindre smittespredning.

På vej – til et sundere dig

Læs om de spændende resultater Ringsted kommune har opnået med "på vej til et sundere dig" – et tre-årigt projekt for borgere med type 2-diabetes, hjertekar sygdom, KOL og muskel-skelet sygdom.

Sundt Samspil i Hjørring Vestby

Hjørring Kommune har del i satspuljeprojektet forebyggelse i nærmiljøet, som skal styrke trivsel og sundhed i udvalgte lokalområder i 10 kommuner i Danmark

75 års fødselsdagen

Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre er stigende, nye velfærdsbegreber og nyt borgersyn introduceres i kommunerne.