Inspiration

Stjernestunder

Projekt for børn og familier i udsatte positioner med fokus bl.a. på læring i fællesskab.

Grib Hverdagen slutevaluering

Hverdagsrehabilitering er en målrettet tværfaglig indsats, med udredning og træning, skræddersyet til borgerens behov.

Frivillighed i Varde Kommune

Varde Kommune har iværksat en række tiltag til at øge frivillighed. Klik videre og bliv klogere på hvilke.

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige

Haderslev Kommune sætter fokus på hvordan det aktive medborgerskab sættes i spil- og samarbejdet med de frivillige kræfter styrkes.

Horsens Kommunes frivillighedspolitik 2011-2014

Frivillighedspolitik fremmer aktivt medborgerskab

SMS Frivillighed

SMS tænder unge som frivillige

På kanten af den offentlige sektor

Om at arbejde med bæredygtige rammer for sundhed og livskvalitet i lokalsamfund med formålet at mindske social ulighed i sundhed.

Sundt Samspil – Aktivt medborgerskab i Hjørring Kommune

Se et kort videoklip om projektet Sundt Samspil.

Projekt sund mand

Om forebyggende helbredsundersøgelser for midaldrende mænd i Ringkøbing-Skjern Kommune.