Inspiration

Sund fritid for alle

Med støtte fra den Obelske familiefond, giver Aalborg kommune økonomisk tilskud til familier udenfor foreningslivet for at fremme børnenes inklusion heri.

Forebyggelseskaravanen

Køge kommune vil med dette projekt styrke de unges robusthed i mødet med ungdomslivets fristelser og udfordringer.

Trivselspiloterne

Viborg kommune uddanner med dette projekt trivselspiloter, der med deres unikke viden skaber bæredygtige projekter i lokalsamfundet.

Tidlig opsporing af overforbrug af rusmidler hos borgere og familier

Odder kommune samarbejder med flere andre jyske kommuner om tidlig opsporing af overforbrug af rusmidler hos borgere og familier.

Sund Start

Fredericia kommune har med dette projekt skabt ekstra fokus på tidlig opsporing af sårbare gravide, samt styrket og udviklet tværfaglig og tværsektorielt samarbejde i sundhedsarbejdet.