Inspiration

Sundhedsforum

Som en del af Egedal kommunes visioner for “Sund Egedal”, medvirkede dette projekt til at brede sundhedsfremme og forebyggelse ud i alle sektorer i den kommunale organisation.