Egeskoven – Stå stærkere sammen

egeskoven-1024x704


Indhold

I en tid med konstant omskiftelig og kompleksitet er der ingen tvivl om, at udvikling af mental robusthed er nødvendigt. Men løsningen må og skal være, at vi skaber de stærkeste arbejdsfællesskaber samtidig med, at vi lærer at navigere modstandsdygtigt i den virkelighed vi befinder os i.

Forskningen viser, at man gennem bevidst aktivitet i fællesskab kan ændre vores hjerne og måden den fungerer på. Projektet sigter på, at øge den kollektive robusthed i grupper, igennem processer som drives af grupperne selv. Projektet kræver derfor ingen facilitator eller leder, men gennemføres uden anden hjælp og instruktion end dem, der selv deltager.

Projektet er etableret i et samarbejde mellem den private virksomhed GNIST, DTU og Fredericia Kommune.

Læs mere om projektet i den vedhæftede fil og på GNIST’ hjemmeside.


Læs mere


kontakt