Frivillighed i Varde Kommune

Et af tiltagene er Frivillighuset Varde som er en forening, hvis formål er at fremme, styrke og støtte en frivillig social og sundhedsmæssig indsats i Varde Kommune. I frivilligehuset er forskellige udløbere af processen omkring kommune og civilsamfund forankret, heriblandt et projekt på skoleområdet i form af skoletanter og –onkler. Målet for projektet er at bidrage til en tryg skolestart for de sårbare børn. Læs mere på frivillighusets hjemmeside.

Derudover har kommunen indgået en samarbejdsaftale om musik og frivillige værter med forskellige plejeafdelinger. Målet er, at den frivillige indsats skal være med til at højne livskvaliteten og glæden i dagligdagen. Se nedenstånde fil: Aflastningstjenesten for mere detaljeret info.

Et andet tiltag består i udarbejdelsen af en samspilsaftale for frivillige hjælpere ved Centerområde Midt. Samarbejdsaftalen er et produkt af projektet “Jeg gi’r tid” fra 2009-2010 hvori der blev gjort en særlig indsats for at facilitere og gensidigt forventningsafstemme omkring samspillet mellem ansatte og frivillige (forankret i et kommunalt udviklingsprojekt omkring forholdet mellem kommune og civilsamfund).

Varde kommunes frivilligpolitik kan læses nedenfor.

Sara Møller Olesen, samo@varde.dk, 7994 6603, Varde Kommune


Læs mere