Kommende aktiviteter

Dec
06
tilmeldingsfrist : 22.11.2021

Temagruppen tobak årsmøde 2021

Sted: DSB’s kursuscenter, Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Kære alle Årets tobaksmøde har følgende dagsorden: ”Har vi volumen nok til at nå 2030-målsætningen?” I de seneste år har fokus på tobaksområdet været rettet mod forebyggelse af rygestart og brug af andre tobaks- og nikotinprodukter blandt børn og unge. Det bevidner den stigning, Kræftens Bekæmpelse har oplevet i tilslutningen til deres partnerskab ”Røgfri Fremtid”; […]


Dec
07
tilmeldingsfrist : 06.12.2021

Temagruppemøde Dokumentation og Evaluering

Sted: Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Program for Temagruppemøde d. 7. december 2021 – Dokumentation og Evaluering_endeligtTema: opfølgningsmøde med fokus på den virtuelle omlægning af sundhedstilbud Opfølgning på evalueringen af virtuelle omlægning af sundhedsindsatser. Casepræsentation af brugen af Sund By Netværkets kommunale evalueringsværktøj og præsentation af Det digitale sundhedscenter og deres arbejde med evaluering. Find evalueringsværktøjet her: Sund By Netværket (sund-by-net.dk) […]


Dec
09
tilmeldingsfrist : 08.12.2021

Temagruppemøde – Mental Sundhed

Sted: Virtuelt på Teams

Tema: Ensomhed Velkommen til et både praksisnært inspirerende og vidensfyldt temagruppemøde! Vi stiller skarpt på ensomhed, og får besøg Mathias Lasgaard, der er seniorforsker hos Defactum – Mathias dykker både ned i, hvad hvordan og hvor ensomhed trives i befolkningen (livsfaser, helbred, sociale forhold mv.). Og gør os klogere på, hvordan vi kan målrette indsatser […]


Dec
14
tilmeldingsfrist : 14.12.2021

ALKOHOLFOREBYGGELSE FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE #4

Sted: Online via Zoom - Læs mere detaljeret i beskrivelsen af dagen

Sund By Netværket er medarrangør når Alkohol & Samfund inviterer til seks temamøder med fokus på alkoholforebyggelsen i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Temamøderne á to-timers varighed fokuserer på hhv. Ungdomsuddannelser (8. september 2021); Forebyggelsesarbejdet lokalt- og nationalpolitisk (12. oktober 2021); Forældre (11. november 2021); Strukturel forebyggelse og beskyttende faktorer (14. december 2021); Metoder i forebyggelsen […]


Jan
19
tilmeldingsfrist : 14.01.2022

Temagruppemøde – Kommunikation om Overvægt

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Mere information kommer snarest Opfølgning på seneste møde om stigma og overvægt den 14.oktober. Se også oplæg fra Nationalt Center for Overvægt her:  Webinar om vægt-stigma og god kommunikation – Nationalt Center for Overvægt (ncfo.dk)


Feb
01
tilmeldingsfrist : 31.01.2022

Temagruppemøde – Det gode ungeliv

Sted: Virtuelt på Teams

Tema: Unge og søvn Særligt hos unge er søvn essentielt for en sund udvikling og vækst, fordi kroppen og hjernen under søvnen får mulighed for at restituere. Søvnproblemer er dog hyppige blandt unge, og der ses samtidig en stigning i brugen af sovemedicin blandt unge i alderen 15-24 år. København, Gentofte og Frederiksberg Kommune har […]


Feb
02
tilmeldingsfrist : 28.01.2022

Temagruppemøde: Styrket samarbejde mellem regioner og kommuner

Sted: Hos Sund By Netværket - KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S (lokale S1-2)

Tema: VBA på risikofaktorer – herunder etiske overvejelser og udfordringer med metode Mange kommuner har arbejdet med VBA metoden i flere år – med succes. De seneste år er der skruet op for potentialet i brugen af VBA metoden i samspillet mellem regionale og kommunale tilbud. Netop dette samarbejde sætter vi spot på dagens temagruppemøde. […]


Feb
09
tilmeldingsfrist : 09.02.2022

ALKOHOLFOREBYGGELSE FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE #5

Sted: Online via Zoom - Læs mere detaljeret i beskrivelsen af dagen

Sund By Netværket er medarrangør når Alkohol & Samfund inviterer til seks temamøder med fokus på alkoholforebyggelsen i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Temamøderne á to-timers varighed fokuserer på hhv. Ungdomsuddannelser (8. september 2021); Forebyggelsesarbejdet lokalt- og nationalpolitisk (12. oktober 2021); Forældre (11. november 2021); Strukturel forebyggelse og beskyttende faktorer (14. december 2021); Metoder i forebyggelsen […]


Mar
02
tilmeldingsfrist : 01.03.2022

SUND BY LEDERNETVÆRKET 2022 (MØDE 1 AF 4)

Sted: Virtuelt på Teams

Temaet for 2022: Når vi hilser det nye år velkommen skal I samtidig byde en (ny)valgt kommunalbestyrelse velkommen. Hvilket mulighedsvindue kommer der mon i tiden efter, og hvordan sætter du strategisk folkesundheden på den politiske agenda? Dette bliver omdrejningspunktet i ledernetværket i 2022 – belyst ud fra forskellige perspektiver; fx italesættelsen af koblingen til kommunens […]


Mar
18
tilmeldingsfrist : 18.03.2022

ALKOHOLFOREBYGGELSE FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE #6

Sted: Online via Zoom - Læs mere detaljeret i beskrivelsen af dagen

Sund By Netværket er medarrangør når Alkohol & Samfund inviterer til seks temamøder med fokus på alkoholforebyggelsen i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Temamøderne á to-timers varighed fokuserer på hhv. Ungdomsuddannelser (8. september 2021); Forebyggelsesarbejdet lokalt- og nationalpolitisk (12. oktober 2021); Forældre (11. november 2021); Strukturel forebyggelse og beskyttende faktorer (14. december 2021); Metoder i forebyggelsen […]


1 2