Kommende aktiviteter

Mar
02
tilmeldingsfrist : 27.02.2021

Temagruppemøde Faldforebyggelse

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

OBS: tilmeldingen er lukket, men du kan nå det endnu – send en mail til lod@sundbynetvaerket.dk, så modtager du en direkte invitation til teams-mødet.   Tema: Demens og faldforebyggelse Oplæg v. Anette Bro og Birthe Berthelsen   På dette temagruppemøde vil Anette Bro og Birthe Berthelsen, der begge arbejder som demenssygeplejersker under Videnscenter for demens […]


Mar
02
tilmeldingsfrist : 01.03.2021

Temagruppemøde Alkohol

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Tema:  Alkoholforebyggelse på ungdomsuddannelserne – hvad virker og hvad virker ikke? De unge har stadig europarekorden i druk, men efterhånden søger flere kommuner efter en systematik i indsatsen omkring alkoholforebyggelse på ungdomsuddannelserne. Har du interesse for at høre mere om dette så kom til næste møde i alkoholtemagruppe.   Et oplæg om metodiske tilgange, samarbejdsbehov, […]


Mar
04
tilmeldingsfrist : 03.03.2021

Fælles temagruppemøde – Mental sundhed & Det gode ungeliv

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år – forekomst, udvikling og forebyggelsesmuligheder Vidensråd for Forebyggelse vil på det fælles temagruppemøde præsentere den nye rapport, ”Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år – forekomst, udvikling og forebyggelsesmuligheder”, som er en omfattende kortlægning af omfanget af mentale […]


Mar
04
tilmeldingsfrist : 03.03.2021

Sund By Ledernetværket 2021 (møde 1 af 4)

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Tema for 2021: ”Ledernes arbejdsmiljø”. Vi skal bl.a. omkring hvad rollen som leder indebærer på papiret og i praksis, ledelseskulturen samt ”hvem der passer på lederen”. Vi har planlagt følgende: Virtuelt besøg af erhvervspsykolog Pernille Rasmussen fra Grow People. Pernille er medlem af tænketanken om forebyggelse af stress hos Ledernes Hovedorganisation, og har tidligere siddet […]


Mar
08
tilmeldingsfrist : 07.03.2021

WEBINAR – Om børn og unge, som vokser op i familier med psykisk sygdom

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Ca. 310.000 børn vokser op i hjem, hvor enten en far eller mor har en psykisk lidelse. Dertil kommer børn, der vokser op med en søskende med en psykisk diagnose. Disse børn overses ofte i skoler og daginstitutioner blandt andet pga. det store tabu, der er forbundet med psykisk sygdom. Da disse børn er ekstra […]


Mar
09
tilmeldingsfrist : 08.03.2021

Temagruppemøde Seksuel sundhed

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Tema: Seksuel sundhed og etniske minoriteter Hvad ved vi om seksuel sundhed blandt etniske minoriteter – og hvordan understøtter vi som fagpersoner dette arbejde bedst muligt?   ”Danskere med muslimsk kulturbaggrund – set gennem Projekt SEXUS” Læge og sexologiprofessor, Christian Graugaard vil præsentere udvalgte nøgletal fra den store befolkningsundersøgelse Projekt SEXUS og vil – med […]


Mar
10
tilmeldingsfrist : 08.03.2021

Opstart af ny temagruppe: Grønne måltider i kommunale køkkener

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams

Velkommen til opstartsmøde! Læs mere om den nye temagruppe herunder – og tilmeld dig til opstartsmødet nedenfor. Send en mail til post@sundbynetvaerket.dk, hvis du ønsker at være med i den nye temagruppe. ______ Sund By Netværket starter – på baggrund af efterspørgsel fra det kommunale bagland – en ny temagruppe, der skal fungere som sparringsnetværk […]


Mar
16
tilmeldingsfrist : 15.03.2021

Temagruppemøde: Sunde arbejdspladser

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Tema: Etik – hvad og hvor meget må arbejdspladser blande sig i? Hvad er etik og hvilke etiske overvejelser skal man gøre sig i implementeringen af sundhedstilbud på arbejdspladserne? Der er mange forskellige ting at tage hensyn til, når man vil implementere forskellige sundhedstilbud. Hvad og hvor meget kan man tillade sig at gå ind […]


Mar
16
tilmeldingsfrist : 15.03.2021

Netværksmøde om forebyggelse af COVID19 blandt etniske minoritetsgrupper

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Kontakt Charlotte, hvis du vil præsentere et kommunal indlæg til inspiration. Program følger senere. Omdrejningspunktet i temagruppen er de praktiske erfaringer. Det vægtes højt, at små innovative skridt er dem, vi taler mest om. Formålet er, at alle får mulighed for at komme med eksempler på hvordan, vi hver især arbejder, og at alle har […]


Mar
17
tilmeldingsfrist : 12.03.2021

De gode sektorovergange – styrket samarbejde mellem regioner og kommuner

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Danske Regioner og Sund By Netværket har besluttet sig for at gå sammen om at lancere et nyt samarbejdsfora ”Temagruppen om styrket samarbejde mellem regioner og kommuner”. Stjæl med stolthed. Del med glæde” er mantraet i Sund By Netværkets temagrupper. Også i denne temagruppe handler det om, at vi skal lære af hinanden – regioner […]


1 2 3 5