Kommende aktiviteter

Jun
02
tilmeldingsfrist : 26.05.2020

Temagrupperne Sundhed og lokalsamfund og Beskæftigelse og sundhed – AFLYst pga Covid19!

Sted: følger

Tema: Indvandrerkvinders sundhed og beskæftigelse


Jun
02
tilmeldingsfrist : 01.06.2020

Sund By Ledernetværksmøde – virtuelt møde

Sted: Microsoft Teams

Kære ledere i Sund By Netværket Under Coronatiden, har Sund By Netværkets ledernetværk været på pause, og mange ledere i vores medlemskommuner har været en del af-, eller stået i spidsen for, kommunens akutberedskab. Stor respekt og stor ros for håndteringen af en akut opstået situation, der har sat den etablerede organisering, de etablerede samarbejder […]


Jun
03
tilmeldingsfrist : 03.06.2020

Virtuel opkvalificering som mødeleder for temagruppeformandskaber

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams

Dagsorden følger..


Jun
10
tilmeldingsfrist : 08.06.2020

Virtuelt temagruppemøde Beskæftigelse og sundhed og Mental sundhed

Sted: TEAMS

Forståelse af sammenhængen mellem stressniveau og arbejdsrelaterede og ikke-arbejdsrelaterede stressorer På temagruppemødet vil Jes Bak Sørensen præsentere de allerførste resultater fra et forskningsprojekt, der ser på områder med størst potentiale ift. at forebygge stress. Formålet med mødet er at præsentere os praksisnære medarbejdere i kommunerne for resultaterne – og give forskerne sparring på om, hvordan […]


Jun
15
tilmeldingsfrist : 08.06.2020

Virtuelt temagruppemøde alkohol

Sted: Microsoft Teams

I sekretariatet planlægger vi dette korte intensive virtuelle alkoholtemagruppemøde sammen med gode samarbejdspartnere i Alkohol og Samfund. Mødet foregår via Microsoft Teams og indledes med to-tre korte indlæg hvorefter vi sikrer, at der er plads til spørgsmål, refleksion og nye input! Første indlæg kommer fra Alkohol og Samfund, Annemette Staal, der fortæller os om adfærdsdesign […]


Jun
15
tilmeldingsfrist : 05.06.2020

Temagruppen alkohol – Aflyst pga Covid19!

Sted: KL-Huset, København

Tema: Unge og Alkohol Hvordan forebygger vi et stigende alkoholforbrug blandt unge? Vi skal blandt andet se gode eksempler på undervisningsmateriale og indsatser til skolerne. Hvilken alkoholkultur fødes vores børn ind i – og hvordan kan det ændres? Tilbud og behandling til unge – hvad findes der og hvilke alkoholskader kan unge få? Målgruppe: Ungekonsulenter, […]


Jun
18
tilmeldingsfrist : 18.06.2020

Virtuelt Temagruppemøde Tobak: Videomøde om Rygestop via telefon og video

Sted: Online Microsoft Teams

Program følger


Jun
18
tilmeldingsfrist : 05.06.2020

Temagruppen Tobak – Årsmøde 2020 – aflyst pga Covid19!

Sted: DSB’s kursuscenter, Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Igen i år afholder vi tobaksmøde over 2 dage ved det naturskønne Knudshoved. Årets tema følger


Jun
19
tilmeldingsfrist : 01.01.1970

Virtuelt temagruppemøde Natur, udeliv og sundhedsfremme

Sted: TEAMS

SÅ er der inspiration og netværk at hente, for dig der arbejder med naturen som sundhedsfremmer 🙂 OBS: deltagelse i mødet, kræver direkte Teams-invitation – send en mail til lod@sundbynetvaerket.dk, hvis du eller din kollega gerne vil inviteres. Dagsorden for mødet: Sekretariatet byder velkommen v/Louise Dal fra sekretariatet Herunder info om Sundeborgere.dk, nyt projekt Naturfriske danskere – […]


Jun
23
tilmeldingsfrist : 22.06.2020

Virtuelt Temagruppemøde om Det gode ungeliv

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams

I sekretariatet og formandskabet planlægger vi dette korte intensive virtuelle temagruppemøde i Det gode ungeliv sammen med formandskabet. Mødet foregår via Microsoft Teams (link nedenfor) og indledes med tre korte indlæg hvorefter vi sikrer, at der er plads til spørgsmål, refleksion og nye input! Foodmaker fra Aarhus Kommune er allerede godt i gang med at […]


1 2 3