Kommende aktiviteter

Nov
27
tilmeldingsfrist : 27.11.2020

Sund By Ledernetværket (virtuelt) møde 3 ud af 3

Sted: Microsoft Teams - virtuelt møde

Kære alle, Frem mod mødet vil kalenderinvitationen blive opdateret med en forberedelsesopgave. Men ét er sikkert. Vi får besøg af en modig samtalepartner der taler ud fra overskriften ”Mod til at strukturere arbejdslivet anderledes” Christa Breum Amhøj, stifter og leder af Aktionsuniversitetet tidligere Centerleder på CBS En personlig og lærerig beretning om at forlade det […]


Dec
02
tilmeldingsfrist : 26.11.2020

Temagrupperne Seksuel sundhed og Det gode ungeliv

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Tema: Krop, køn og trivsel – Hvordan påvirkes unges trivsel af forventninger og forståelsen af krop og køn? Igennem samtaler med tre oplægsholdere dykker vi ned i, hvordan forståelsen af eget køn og egen krop påvirker unges trivsel og mentale helbred. Igennem samtalen undersøger vi, hvordan manglende forståelse af non-binære kønsnormer kan være med til […]


Dec
03
tilmeldingsfrist : 30.11.2020

Virtuelt temagruppemøde Mental sundhed

Sted: TEAMS

Temagruppen om mental sundhed inviterer til virtuelt temagruppemøde om unges trivsel under coronakrisen samt kriserelaterede ændringer i levevilkår for voksne under coronakrisen, f.eks. arbejdsløshed og midlertidig hjemsendelse. Coronaepidemiens afledte konsekvenser har betydelige effekter på befolkningens mentale sundhed. Coronakrisen påvirker vores sind, adfærd og syn på andre mennesker. Og det er på helt andre måder, end […]


Dec
08
tilmeldingsfrist : 01.12.2020

WHO Healthy Cities virtuel konference

Sted: Online via Zoom - Læs mere detaljeret i beskrivelsen af dagen

WHO – European Healthy Cities Network inviterer til 3 dages webinar for alle Sund By Netværkets medlemskommuner. Overskriften på konferencen hedder “Protecting communities and building back better” og tager afsæt i WHO – European Healthy Cities Networks strategi “De 6 P’er” og Verdensmålene. Deltagelse for Sund By Netværkets medlemmer er gratis. I invitationen lyder det […]


Dec
11
tilmeldingsfrist : 09.12.2020

Temagruppe Dokumentation og Evaluering

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Tema: Om evaluering af sundhedsindsatser Dagens program Program for virtuelt temagruppemøde i Dokumentation og Evaluering d. 11. december kl. 9.00-11.00Velkomst v. formandskabet, Ruth Kjær og Louise Theilgaard (kl. 9.00-9.05) Oplæg om evaluering af sundhedsindsatser v. Peter Dahler-Larsen (kl. 9.05-9.35) Peter Dahler-Larsen er professor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, hvor han er leder af Center […]


Dec
14
tilmeldingsfrist : 11.12.2020

Webinar – Byens Rum – Livet mellem husene – Erfaringer med The Place Standard Tool

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Hør’ om Sund By Netværkets erfaringer med kortlægnings- og ideudviklingsværktøjet The Place Standard Tool og bliv inspireret til at prøve værktøjet af i din hjem-kommune. På mødet, hvor vi lover aktiv involvering, kommer vi omkring følgende emner: Gennemgang af The Place Standard Tool Værktøjet set med byplanlæggerens briller Byens Rum – The Place Standard Tool […]


Dec
15
tilmeldingsfrist : 14.12.2020

temagruppemøde: Hygiejnetemagruppe opstartsmøde

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Sund By Netværket skyder sin nye temagruppe med fokus på hygiejne i gang. Kom og vær med til at stille skarpt på, hvordan kommunen fastholder fokus på hygiejneområdet som udløber af – og i forlængelse af – coronapandemien. Hygiejneområdet er gået fra en ”stille eksistens” til orkanens øje! Så hvad gør vi for at bevare […]


Apr
14
tilmeldingsfrist : 02.04.2021

Sund By Netværksdage 2021 – 30 års jubilæum!

Sted: København / Fredriksberg

Tema for årets Sund By Netværksdage og mange flere informationer følger snarest…