Kommende aktiviteter

Jan
27
tilmeldingsfrist : 24.01.2022

Temagruppemøde om Dokumentation & Evaluering

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Tema: opfølgningsmøde med fokus på den virtuelle omlægning af sundhedstilbud Opfølgning på evalueringen af virtuelle omlægning af sundhedsindsatser. Casepræsentation af brugen af Sund By Netværkets kommunale evalueringsværktøj og præsentation af Det digitale sundhedscenter og deres arbejde med evaluering. Find evalueringsværktøjet her: Sund By Netværket (sund-by-net.dk) Se program nedenfor


Feb
01
tilmeldingsfrist : 31.01.2022

Temagruppemøde – Det gode ungeliv

Sted: Virtuelt på Teams

Tema: Unge og søvn – genvej til at arbejde med unges trivsel Manglende søvn kan have store konsekvenser for unges generelle trivsel. Indlæring- og koncentrationsevnen bliver svækket mens overskud og evnen til at håndtere stress nedsættes. Immunforsvaret bliver langsommere og kan dermed føre til øget fravær på uddannelsen. For at fungere optimalt i hverdagen og […]


Feb
02
tilmeldingsfrist : 01.02.2022

Temagruppemøde: Styrket samarbejde mellem regioner og kommuner

Sted: Virtuelt via Teams - link til mødet kommer et par dage inden mødet

Tema: VBA på risikofaktorer Mange kommuner har arbejdet med VBA metoden i flere år – med succes. De seneste år er der skruet op for potentialet i brugen af VBA metoden i samspillet mellem regionale og kommunale tilbud. Netop dette samarbejde sætter vi spot på dagens temagruppemøde.  Dagens program Kl. 9.00: Velkomst ved formandskabet – […]


Feb
03
tilmeldingsfrist : 02.02.2022

Temagruppemøde om alkoholforebyggelse

Sted: Virtuelt - link til mødet kommer et par dage inden mødet

Tema: Systematik i samtalen om alkohol i de forebyggende hjemmebesøg? Filosof Regina Christiansen, Institut for Sundhedsfilosofi, SDU deler viden og resultater fra 3 års forskning i ældreplejen med fokus på ældre og alkohol. Oplægget fokuserer på de værdier, barriere og dilemmaer der opstår i mødet med mennesker, som har et komplekst alkoholforbrug, og hvad det […]


Feb
09
tilmeldingsfrist : 09.02.2022

ALKOHOLFOREBYGGELSE FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE #5

Sted: Online via Zoom - Læs mere detaljeret i beskrivelsen af dagen

Sund By Netværket er medarrangør når Alkohol & Samfund inviterer til seks temamøder med fokus på alkoholforebyggelsen i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Temamøderne á to-timers varighed fokuserer på hhv. Ungdomsuddannelser (8. september 2021); Forebyggelsesarbejdet lokalt- og nationalpolitisk (12. oktober 2021); Forældre (11. november 2021); Strukturel forebyggelse og beskyttende faktorer (14. december 2021); Metoder i forebyggelsen […]


Mar
02
tilmeldingsfrist : 01.03.2022

SUND BY LEDERNETVÆRKET 2022 (MØDE 1 AF 4)

Sted: Virtuelt på Teams

Temaet for 2022: Når vi hilser det nye år velkommen skal I samtidig byde en (ny)valgt kommunalbestyrelse velkommen. Hvilket mulighedsvindue kommer der mon i tiden efter, og hvordan sætter du strategisk folkesundheden på den politiske agenda? Dette bliver omdrejningspunktet i ledernetværket i 2022 – belyst ud fra forskellige perspektiver; fx italesættelsen af koblingen til kommunens […]


Mar
14
tilmeldingsfrist : 11.03.2022

Teenageforældres betydning for deres børns trivsel

Sted: Virtuelt via Teams - link til mødet kommer et par dage inden mødet

Sammen med Sundhedsstyrelsen inviterer syv af Sund By Netværkets temagrupper til to inspirerende webinars med fokus på lancering af Sundhedsstyrelsens ’forældresite’ – www.teenageforældre.dk Den 14. marts kl. 9.00-11.00 (introduktion til site og drøftelse af spredningsstrategi) Den 24. maj kl. 13.00-15.00 (tilbagemeldinger til Sundhedsstyrelsen efter sitets første måneders levetid) – separat tilmelding nødvendig.  Disse er særligt relevant for […]


Mar
18
tilmeldingsfrist : 18.03.2022

ALKOHOLFOREBYGGELSE FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE #6

Sted: Online via Zoom - Læs mere detaljeret i beskrivelsen af dagen

Sund By Netværket er medarrangør når Alkohol & Samfund inviterer til seks temamøder med fokus på alkoholforebyggelsen i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Temamøderne á to-timers varighed fokuserer på hhv. Ungdomsuddannelser (8. september 2021); Forebyggelsesarbejdet lokalt- og nationalpolitisk (12. oktober 2021); Forældre (11. november 2021); Strukturel forebyggelse og beskyttende faktorer (14. december 2021); Metoder i forebyggelsen […]


Mar
22
tilmeldingsfrist : 18.03.2022

Fælles temagruppemøde: Seksuel sundhed og mental sundhed

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

’Mental og seksuel sundhed i ungdomslivet – hvad bør vi vide og hvordan støtter vi de unge bedst’ Hør Peter Thybo udfolde ’Det dobbelte KRAM’ med en kobling til seksuel sundhed. Peter Thybo, som i sin tid var medstifter af temagruppen om mental sundhed og forfatteren bag arbejdsgrundlaget i Det Dobbelte KRAM. Peter er i […]


Mar
29
tilmeldingsfrist : 28.03.2022

Sund By Netværkets repræsentantskabsmøde 2022 for koordinatorer i Sund By Netværket

Sted: Virtuelt på Teams

Dagsorden jf. vedtægterne: Valg af dirigent Valg af referenter Bestyrelsens beretning Forelæggelse og godkendelse af regnskab Strategi for kommende periode Indkomne forslag Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent Valg af formand (2022 er valgår) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af kritisk revisor Eventuelt


1 2