Kommende aktiviteter

Apr
23
tilmeldingsfrist : 03.04.2020

Sund By Netværksdage 2020 — AFLYST!!!

Sted: Samsø

Tæller vi det, der tæller? Under overskriften ”Tæller vi det, der tæller?” inviterer Sund By Netværket til de årlige Sund By Netværksdage på energineutrale og smukke Samsø den 23. og 24. april 2020. Viden, evidens, best practice, evaluering, data, kvalitet, dokumentation, effekt, værdi og implementering er alle begreber, som kommunale medarbejdere, ledere og politikere forholder […]


Apr
24
tilmeldingsfrist : 16.04.2020

Repræsentantskabsmøde 2020 – AFLYST og rykket til den 25. maj grundet Corona

Sted: Samsø

Sund By Netværkets årlige repræsentantskabsmøde for Sund By Netværkskoordinatorer. Jf. Sund By Netværkets vedtægter § 5, stk. 4. indeholder dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 5. Strategi for kommende periode 6. Indkomne forslag 7. Forelæggelse til godkendelse […]


Apr
29
tilmeldingsfrist : 22.04.2020

Temagrupperne Seksuel sundhed og Det gode ungeliv – AFLYST

Sted: Høje Taastrup

Tema:Kropsidealer og køn. Fælles temagruppemøde mellem Det gode ungeliv og Seksuel sundhed Unges kropsidealer og opfattelser af køn – hvordan påvirker unges egne kropsopfattelse og opfattelse af køn deres grænser, lyster, muligheder og selvforståelse i det seksuelle. Dagsorden følger. Målgruppe: Folk, som arbejder med unge eller ungdomsuddannelser; ungerådgivere, ungdomsuddannelser, ungekoordinatorer    


Maj
04
tilmeldingsfrist : 27.04.2020

Temagruppemøde Fysisk Aktivitet – AFLYST!

Sted: Fredericia

AFLYST PGA CORONA Danske børn og unge er ikke fysisk aktive nok. Hverken i skolen eller i det hele taget. Dette er temaet for mødet den 4. maj, hvor Dansk Skoleidræt giver den seneste status og nyeste viden om bevægelse i folkeskolen og faciliterer en proces, om hvordan kommunerne kan understøtte fysisk aktivitet for børn […]


Maj
14
tilmeldingsfrist : 07.05.2020

Temagruppemøde om overvægt – AFLYST – Mødet er skubbet til den 4. september 2020

Sted: KL - bygningen

AFLYST – Mødet er skubbet til den 4. september 2020 Kommunerne har fokus på implementering af forebyggelsespakken om overvægt og kommunerne har igennem årene etableret forskellige tilbud til både børn, unge og voksne med overvægt og svær overvægt. Vi kan samtidig se, at der er et behov for både erfaringsudveksling, sparring og videre udvikling af […]


Maj
25
tilmeldingsfrist : 18.05.2020

Ordinært repræsentantskabsmøde 2020 (NY dato)

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Sund By Netværkets årlige repræsentantskabsmøde for Sund By Netværkskoordinatorer. Ny dato grundet coronavirus i Danmark, og myndighedernes indskærpede retningslinjer. Repræsentantskabsmødet foregår i forlængelse af oplæg og drøftelse om kvalitet, evidens og dokumentation ved Peter Dahler-Larsen, samme dag fra kl. 10.00. Jf. Sund By Netværkets vedtægter § 5, stk. 4. indeholder dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde […]


Maj
27
tilmeldingsfrist : 20.05.2020

Temagruppen faldforebyggelse

Sted: Vejle Sundhedshus, Vestre Engvej 54

Fald og kognitive udfordringer Kunne du tænke dig at blive klogere på, hvordan du kan bidrage til at forebygge ældres faldulykker – med særligt fokus på demente borgere? Har du lyst til at udvide dit faglige netværk på faldforebyggelsesområdet? Så kom til Sund By Netværkets temagruppemøde i Vejle d. 27. maj for alle medlemskommuner. På […]


Jun
02
tilmeldingsfrist : 26.05.2020

Temagrupperne Sundhed og lokalsamfund og Beskæftigelse og sundhed

Sted: følger

Tema: Indvandrerkvinders sundhed og beskæftigelse


Jun
15
tilmeldingsfrist : 05.06.2020

Temagruppen alkohol

Sted: KL-Huset, København

Tema: Unge og Alkohol Hvordan forebygger vi et stigende alkoholforbrug blandt unge? Vi skal blandt andet se gode eksempler på undervisningsmateriale og indsatser til skolerne. Hvilken alkoholkultur fødes vores børn ind i – og hvordan kan det ændres? Tilbud og behandling til unge – hvad findes der og hvilke alkoholskader kan unge få? Målgruppe: Ungekonsulenter, […]


Jun
18
tilmeldingsfrist : 05.06.2020

Temagruppen Tobak – Årsmøde 2020

Sted: DSB’s kursuscenter, Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Igen i år afholder vi tobaksmøde over 2 dage ved det naturskønne Knudshoved. Årets tema følger


1 2 3