Kommende aktiviteter

Jun
15
tilmeldingsfrist : 05.06.2020

Temagruppen alkohol

Sted: KL-Huset, København

Tema: Unge og Alkohol Hvordan forebygger vi et stigende alkoholforbrug blandt unge? Vi skal blandt andet se gode eksempler på undervisningsmateriale og indsatser til skolerne. Hvilken alkoholkultur fødes vores børn ind i – og hvordan kan det ændres? Tilbud og behandling til unge – hvad findes der og hvilke alkoholskader kan unge få? Målgruppe: Ungekonsulenter, […]


Jun
16
tilmeldingsfrist : 09.06.2020

Temagruppen Det gode ungeliv

Sted: Vejle Sundhedshus

Tema: Unge og fællesskaber Hvad er et fællesskab i år 2020, og hvordan indgår unge i fællesskaber? Og ikke mindst – hvordan får vi i kommunen fat i de unge, som vil have gavn af fællesskaberne? Målgruppe: Folk, som arbejder med unge eller ungdomsuddannelser; ungerådgivere, ungdomsuddannelser, ungekoordinatorer Dagsorden følger


Jun
18
tilmeldingsfrist : 05.06.2020

Temagruppen Tobak – Årsmøde 2020

Sted: DSB’s kursuscenter, Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Igen i år afholder vi tobaksmøde over 2 dage ved det naturskønne Knudshoved. Årets tema følger


Sep
24
tilmeldingsfrist : 17.09.2020

Temagruppen Beskæftigelse og sundhed

Sted: følger

Tema: Kommunernes organisering af samarbejdet mellem Beskæftigelse og Sundhed.


Okt
06
tilmeldingsfrist : 29.09.2020

Temagruppen Seksuel sundhed

Sted: Køge

Tema og nærmere information følger


Okt
08
tilmeldingsfrist : 01.10.2020

Temagruppen Sunde arbejdspladser

Sted: Århus

Tema: Strukturel sundhed på arbejdspladsen og sundhedsledelse Dagsorden følger


Okt
21
tilmeldingsfrist : 14.10.2020

Temagruppen Alkohol

Sted: Phønix mødelokaler, Schacksgade 39, 5000 Odense C

Tema: Strukturel alkoholforebyggelse og handlevejledninger til fx børneområdet og plejeområdet. Hvordan kan vi påvirke alkoholindtaget på fx kommunens institutioner og i fritidsarenaer? Hvordan vi i vores hverdag sætte alkohol på den politiske dagsordenen med fx ‘Mystery Shopping’ og argumenter om store samfundsmæssige omkostninger?


Okt
28
tilmeldingsfrist : 21.10.2020

Sundhed og lokalsamfund

Sted: følger

Tema: Hvordan koblinger mellem forskellige organisationer skaber mere sundhed og trivsel i lokalsamfund; fx mikropartnerskaber, ‘bedstevenner-grupper’, sundhedshøjskoler med flere.


Nov
04
tilmeldingsfrist : 28.10.2020

Temagruppen Det gode ungeliv

Sted: Odense. Nærmere følger

Tema: Kommunikation og sociale medier Hvad gør sociale medier ved unge? Vi forsøger at skabe et nuanceret billede af, hvad sociale medier kan. Målgruppe: Folk, som arbejder med unge eller ungdomsuddannelser; ungerådgivere, ungdomsuddannelser, ungekoordinatorer  


Nov
05
tilmeldingsfrist : 29.10.2020

Temagruppe Faldforebyggelse

Sted: Aalborg

Tema: Styrketræning og faldforebyggelse i et tværfagligt perspektiv


1 2 3