Kommende aktiviteter

Dec
06
tilmeldingsfrist : 22.11.2021

Temagruppe tobak årsmøde 2021

Sted: DSB’s kursuscenter, Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Kære alle Så er tobaksgruppen på banen igen og i december 2021 afholdes det tidligere aflyste årsmøde. Vanen tro har vi booket Knudshoved Kursuscenter og der vil igen være mulighed for netværksmiddag og overnatning. I samarbejde med Hjerteforeningen arbejder vi på en spændende og relevant dagsorden. Vi kan allerede nu afsløre, at dagsordenen omhandler den […]


Dec
07
tilmeldingsfrist : 03.12.2021

Temagruppemøde Dokumentation og Evaluering

Sted: Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Tema: opfølgningsmøde med fokus på den virtuelle omlægning af sundhedstilbud   Program følger senere


Dec
09
tilmeldingsfrist : 08.12.2021

Temagruppemøde – Mental Sundhed

Sted: Virtuelt på Teams

Tema: Ensomhed   Program:   09.00 – 9.10: Velkomst, kort energizer og præsentation af programmet   09.10-09.20: Introduktion af begrebet ensomhed. Konceptualisering af begrebet ensomhed, forekomst af ensomhed i befolkningen (livsfaser, helbred, sociale forhold mv.) V. Mathias Lasgaard, ph.d., cand. psych., seniorforsker, DEFACTUM   09.20 – 09.40: Præsentation af nøgleresultater fra nyt litteraturstudie af indsatser […]


Dec
14
tilmeldingsfrist : 14.12.2021

ALKOHOLFOREBYGGELSE FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE #4

Sted: Online via Zoom - Læs mere detaljeret i beskrivelsen af dagen

Sund By Netværket er medarrangør når Alkohol & Samfund inviterer til seks temamøder med fokus på alkoholforebyggelsen i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Temamøderne á to-timers varighed fokuserer på hhv. Ungdomsuddannelser (8. september 2021); Forebyggelsesarbejdet lokalt- og nationalpolitisk (12. oktober 2021); Forældre (11. november 2021); Strukturel forebyggelse og beskyttende faktorer (14. december 2021); Metoder i forebyggelsen […]


Feb
01
tilmeldingsfrist : 31.01.2022

Temagruppemøde – Det gode ungeliv

Sted: Virtuelt på Teams

Tema: Unge og søvn Særligt hos unge er søvn essentielt for en sund udvikling og vækst, fordi kroppen og hjernen under søvnen får mulighed for at restituere. Søvnproblemer er dog hyppige blandt unge, og der ses samtidig en stigning i brugen af sovemedicin blandt unge i alderen 15-24 år. København, Gentofte og Frederiksberg Kommune har […]


Feb
09
tilmeldingsfrist : 09.02.2022

ALKOHOLFOREBYGGELSE FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE #5

Sted: Online via Zoom - Læs mere detaljeret i beskrivelsen af dagen

Sund By Netværket er medarrangør når Alkohol & Samfund inviterer til seks temamøder med fokus på alkoholforebyggelsen i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Temamøderne á to-timers varighed fokuserer på hhv. Ungdomsuddannelser (8. september 2021); Forebyggelsesarbejdet lokalt- og nationalpolitisk (12. oktober 2021); Forældre (11. november 2021); Strukturel forebyggelse og beskyttende faktorer (14. december 2021); Metoder i forebyggelsen […]


Mar
02
tilmeldingsfrist : 01.03.2022

SUND BY LEDERNETVÆRKET 2022 (MØDE 1 AF 4)

Sted: Virtuelt på Teams

Temaet for 2022: Når vi hilser det nye år velkommen skal I samtidig byde en (ny)valgt kommunalbestyrelse velkommen. Hvilket mulighedsvindue kommer der mon i tiden efter, og hvordan sætter du strategisk folkesundheden på den politiske agenda? Dette bliver omdrejningspunktet i ledernetværket i 2022 – belyst ud fra forskellige perspektiver; fx italesættelsen af koblingen til kommunens […]


Mar
18
tilmeldingsfrist : 18.03.2022

ALKOHOLFOREBYGGELSE FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE #6

Sted: Online via Zoom - Læs mere detaljeret i beskrivelsen af dagen

Sund By Netværket er medarrangør når Alkohol & Samfund inviterer til seks temamøder med fokus på alkoholforebyggelsen i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Temamøderne á to-timers varighed fokuserer på hhv. Ungdomsuddannelser (8. september 2021); Forebyggelsesarbejdet lokalt- og nationalpolitisk (12. oktober 2021); Forældre (11. november 2021); Strukturel forebyggelse og beskyttende faktorer (14. december 2021); Metoder i forebyggelsen […]


Jun
02
tilmeldingsfrist : 01.06.2022

SUND BY LEDERNETVÆRKET 2022 (MØDE 2 AF 4)

Sted: Virtuelt på Teams

Temaet for 2022: Når vi hilser det nye år velkommen skal I samtidig byde en (ny)valgt kommunalbestyrelse velkommen. Hvilket mulighedsvindue kommer der mon i tiden efter, og hvordan sætter du strategisk folkesundheden på den politiske agenda? Dette bliver omdrejningspunktet i ledernetværket i 2022 – belyst ud fra forskellige perspektiver; fx italesættelsen af koblingen til kommunens […]


Aug
29
tilmeldingsfrist : 23.08.2022

SUND BY LEDERNETVÆRKET 2022 (MØDE 3 AF 4)

Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Temaet for 2022: Når vi hilser det nye år velkommen skal I samtidig byde en (ny)valgt kommunalbestyrelse velkommen. Hvilket mulighedsvindue kommer der mon i tiden efter, og hvordan sætter du strategisk folkesundheden på den politiske agenda? Dette bliver omdrejningspunktet i ledernetværket i 2022 – belyst ud fra forskellige perspektiver; fx italesættelsen af koblingen til kommunens […]


1 2 3