Kommende aktiviteter

Sep
28
tilmeldingsfrist : 23.09.2021

Fælles temagruppemøde – Fysisk aktivitet og Natur, udeliv og sundhedsfremme

Sted: Silkeborg

Tema: Fysisk aktivitet i naturen Halvandet år med Corona har vist os, at naturen kan noget helt særligt. Skolerne har været nødsaget til at tage den i brug for at kunne overholde afstandskravet og mange steder med stor succes. Danskerne har valfartet ud på vandrestierne, og selv rejseselskaberne har set lyset i at arrangere vandreture […]


Sep
30
tilmeldingsfrist : 27.09.2021

Temagruppemøde – Det gode ungeliv

Sted: VEJLE BIBLIOTEKERNE, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Tema: Unge og meningsfulde fællesskaber   Fællesskaber er det nye buzzword. Og mange unge har savnet fællesskaber under coronanedlukningerne. Men kan fællesskaber også gøre ondt? Og hvordan kan vi kommuner være med til at understøtte meningsfulde fællesskaber på fx ungdomsuddannelser og i fritiden? Kom med til vores fysiske temagruppemøde hvor vi sætter lys på fællesskaber for unge . Derudover inviterer vi ind til inspiration og erfaringsudveksling i forhold til hvordan der arbejdes med og meningsfulde […]


Okt
01
tilmeldingsfrist : 30.09.2021

Temagruppemøde – Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Tema: Fra politik til praksis – Verdensmålene i kommunale sundhedspolitikker og handlingsplaner Hvordan kan vi anvende Verdensmålene til at rammesætte vores sundhedspolitikker ude i kommunerne? Og hvilke processer og strategiske overvejelser indebærer det, at omsætte globale mål for bæredygtig udvikling til en meningsfuld rød tråd for lokale, kommunale indsatser? Med fokus på praksisgørelsen af Verdensmålene […]


Okt
05
tilmeldingsfrist : 28.09.2021

Temagruppemøde – Sunde arbejdspladser

Sted: København, KL-huset

Vision Sundhedsmiljø Temabeskrivelse: Sundhedsmiljø – Kan vi blive sundere af at gå på arbejde? Kan vi gå sundere hjem fra arbejde, end da vi mødte ind? Og hvordan sikrer arbejdspladsen, at det ikke kun gør sig gældende for de få med ekstra overskud og energi – men kommer alle medarbejdere til gavn? På mange arbejdspladser […]


Okt
08
tilmeldingsfrist : 01.10.2021

Folkesundheden i og efter en Corona-tid

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Dagsorden – Folkesundheden i og efter en Corona-tid Microsoft teams. Link kommer et par dage før Den 28. maj startede  Sund By Netværket en ny temagruppe med fokus på Folkesundheden i og efter en Corona-tid, som bygger ovenpå vidensopsamlingen fra efteråret 2020: Refleksioner i en Corona-tid og erfaringsgruppen målrettet indsatser mod etniske minoriteter. Efter vores […]


Okt
12
tilmeldingsfrist : 12.10.2021

ALKOHOLFOREBYGGELSE FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE #2

Sted: Online via Zoom - Læs mere detaljeret i beskrivelsen af dagen

Sund By Netværket er medarrangør når Alkohol & Samfund inviterer til seks temamøder med fokus på alkoholforebyggelsen i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Temamøderne á to-timers varighed fokuserer på hhv. Ungdomsuddannelser (8. september 2021); Forebyggelsesarbejdet lokalt- og nationalpolitisk (12. oktober 2021); Forældre (11. november 2021); Strukturel forebyggelse og beskyttende faktorer (14. december 2021); Metoder i forebyggelsen […]


Okt
14
tilmeldingsfrist : 13.10.2021

Temagruppemøde: Overvægt

Sted: Virtuelt - link til mødet kommer et par dage inden mødet

På dette temagruppemøde, sætter vi fokus på stigmatisering og god kommunikation vedrørende overvægt. Stigma og kommunikation er emner, som flere kommuner har taget op på tidligere temagruppemøder og som er yderste relevant i forbindelse med overvægt og den mentale sundhed. Vi har derfor lagt temagruppemødet en uge efter at Nationalt Center for sundhed og overvægt afholder […]


Nov
01
tilmeldingsfrist : 01.11.2021

Sund By Ledernetværket 2021 (møde 4 af 4)

Sted: Virtuelt - link til TEAMS-mødet sendes et par dage inden mødet

Tema for 2021: Lederens arbejdsmiljø Dagens program tilrettelægges ud fra årets ønsker og tilbagemeldinger. Mødet faciliteres af Anne-Mette Scheibel, partner i Resonans.


Nov
11
tilmeldingsfrist : 11.11.2021

ALKOHOLFOREBYGGELSE FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE #3

Sted: Online via Zoom - Læs mere detaljeret i beskrivelsen af dagen

Sund By Netværket er medarrangør når Alkohol & Samfund inviterer til seks temamøder med fokus på alkoholforebyggelsen i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Temamøderne á to-timers varighed fokuserer på hhv. Ungdomsuddannelser (8. september 2021); Forebyggelsesarbejdet lokalt- og nationalpolitisk (12. oktober 2021); Forældre (11. november 2021); Strukturel forebyggelse og beskyttende faktorer (14. december 2021); Metoder i forebyggelsen […]


Nov
17
tilmeldingsfrist : 11.11.2021

Temagruppemøde Natur, udeliv og sundhedsfremme

Sted: Naturcenter Amager Strand, Øresundsstien 7, 2300 København S

Organisatorisk forankring af naturen Vi glæder os til at byde velkommen til et RIGTIGT, fysisk temagruppemøde i NUS! Om formiddagen stiller vi skarpt på arbejdet med at forankre sundhedsfremmeindsatser, der gør brug af naturen – i den kommunale organisation (forandringsledelse) og udadtil… med hjælpe fra Christa Breum Amhøj, medstifter af Aktionsuniversitetet og ekstern lektor på […]


1 2