Månedens medlem – Billund Kommune: Ud med tobakken

Med et erklæret mål om at skabe røgfri miljøer, arbejder Billund Kommune målrettet på, at især de kommende generationer skal vokse op uden røg.


I Billund Kommune er tobaksforebyggelse en strategisk retning i kommunens nye sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er netop vedtaget med udgangen af 2017, og den konkrete udmøntning er endnu ikke klarlagt, men politikken fokuserer primært på langsigtede investeringer i borgernes sundhed. Fx at flere borgere skal sikres et sundt fysisk og mentalt liv. Et udvalgt pejlemærke her er, at kommunen skal have fokus på røgfri miljøer med henblik på at sikre, at ingen børn eller unge begynder at ryge.

Flere ideer til udmøntning af dette pejlemærke er dog allerede på tegnebrættet, og ifølge leder af Sundhedsstaben, Lene Bruun, er det i denne indledende fase vigtigt at italesætte rygning som en udfordring i kommunen og skabe politisk debat herom. Det er således sundhedsstabens opgave at præsentere de sundhedsfaglige problemstillinger, der knytter sig til tobak i kommunen. I kommunen arbejdes der for tiden med at beskrive flere indsatser og partnerskaber på området, og Lene Bruun nævner partnerskabet, Røgfri Fremtid, som et af dem. Lene Bruun understreger, at det kræver politisk opbakning, hvis kommunen skal være en del af dén satsning.

I sundhedsstaben er der fokus på at beskrive, hvordan man lokalt kan arbejde med at forebygge rygestart hos børn og unge og hvordan man som kommune kan være gode rollemodeller og inspirere til, at der bliver etablereret røgfri miljøer i kommunen. I staben har man også prioriteret at deltage i konferencer og temadage, hvor den nyeste viden på området er præsenteret. ”Det er enormt inspirerende at opleve, hvor meget fokus der er på området både nationalt, regionalt og kommunalt. For det er i høj grad et område, som kræver et samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder også internt i kommunen” udtaler Lene Bruun.

I Sund By Netværkets tobaks-temagruppe er det muligt at få yderligere inspiration til arbejdet med tobaksforebyggelse. Med over 60 medlemmer fra vores medlemskommuner, præsenteres, diskuteres og udvikles den nyeste viden om tobaksforebyggelse i en kommunal kontekst. Du kan læse mere og tilmelde dig temagruppemøderne her

Sund By Netværket og Hjerteforeningen har derudover udviklet materiale til arbejdet med Røgfri arbejdstid. Hent eller bestil det her


kontakt

Lene Bruun

Bestyrelsesforkvinde i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350