Tobak

Det er ikke en nyhed, at rygning er usundt. Men hvorfor er det så svært at tage skridtet og blive røgfri, og hvordan forebygges rygestart?

rygestop-1024x683.jpg tema


Baggrund

Rygning er en af de vigtigste risikofaktorer for folkesundheden. Temagruppen arbejder med at styrke en fælles indsats mod tobak, og skabe lige muligheder for, at alle borgere modtager tobaksforebyggende tilbud. I temagruppen er det et ønske, at videns dele og erfaringsudveksle på tværs af landet, med det sigte at udbrede
effektive metoder og værktøjer. Med afsæt i nationale anbefalinger, kommunernes mange erfaringer og samarbejdsrelationer med statslige og private aktører, er det ambitionen at øge røgfriheden blandt danskerne.

Formål

Tobakstemagruppens formål er, at styrke sammenhæng og udvikling i folkesundhedsarbejdet på tobaksområdet til gavn for befolkningens sundhed. Temagruppen arbejder for at styrke en fælles indsats blandt andet ved at arbejde for at sundhed skrives ind i alle politikker, og skabe lige muligheder for borgerne til, at modtage tobaksforebyggende tilbud. Endvidere er det formålet, at brugen af nationale anbefalinger og egne udviklede indsatser og materialer, skal være med til at støtte op om gruppens arbejde.

I temagruppen er det et ønske, at give medlemmerne mulighed for videns deling og erfaringsudveksle på tværs af landet, for her igennem at skabe stærke samarbejdsrelationer, mere aktivitet og styrke fagligheden. Medlemmerne og netværket har tradition for, at man hurtigt spreder de gode ideer, så de kommer andre til gavn, ligesom der via netværket er gode muligheder for, at klynger af kommuner kan samles om fælles ansøgninger, projektet og indsatser.


Medlemmer

Ved inddragelse af både kommunale, statslige og private aktører, er det muligt at styrke arbejdet for strukturel forebyggelse på tobaksområdet. Eksempler herpå finder man i tobaksgruppens forskellige underarbejdsgrupper og projekter, hvor klynger af kommuner og relevante organisationer går sammen om udvikling af tobaksforebyggelsen.
Det kan fx metoder til henvisning og rekruttering, udvikling af rygepolitikker i kommunerne, rygestop på andre sprog end dansk og digitalt rygestop.

Temagruppen havde i december 2019, 65 medlemmer fordelt på 38 kommuner, samt repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Center for Forebyggelse i praksis og Apotekerforeningen.


Arbejdsgrupper

Netværkets tobaksgruppe, har en række meget aktive netværks og arbejdsgrupper – der beskæftiger sig med emner der er højaktuelle for de deltagende kommuner

Følgende arbejdsgrupper er aktive:

Følgende arbejdsgrupper er nedlagte:

For info. kontakt Gitte Holm.


Vil du vide mere?

kalenderen kan du se hvornår tobakstemagruppen har planlagt sit næste møde og tilmelde dig. Læs desuden mere om arbejdet med rygestop og -forebyggelse blandt socialt udsatte i arkivet om Projekt Røgfrihed for alle. Læs også om samarbejds – og netværksprojektet Rygestop på dit sprog, som har udviklet kulturelt oversat telefonrådgivning og rygestoptilbud
på andre sprog end dansk, samt partnerskabsprojektet Røgfri Arbejdsplads. Søger du inspiration til din nye kommunale forebyggelsesindsats på tobaksområdet, så tjek sundeborgere.dk ud, som er vores landsdækkende digitale samling af omsættelige cases på tobaksområdet.

Endelig kan du lade dig inspirere yderligere af kommunale indsatser vedr. forebyggelse af rygestart på Sund By Netværkets vidensdelingsplatform sundeborgere.dk 


Tidligere årsplaner

Årsplan 2016

Årsplan 2017

Årsplan 2018-2019

Årsplan 2019-2020

 


Læs mere


kontakt

Gitte Holm

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Gladsaxe Kommune

Telefon:

Marianne Ahrenkiel Søgaard

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Silkeborg Kommune

Telefon: 29429978

Helle Stuart

Organisation
Vallensbæk Kommune

Telefon:

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49