Månedens medlem – Billund Kommune

Fremover vil Sund By Netværket hver måned, sætte fokus på ét af vores medlemmer. Læs med og bliv inspireret af, hvordan Danmarks største sundhedsstab arbejder med sundhedsfremme- og forebyggelse. Månedens medlem er i marts Billund Kommune, som har været medlem af netværket siden kommunalreformen i 2007.

Billund-Kommune_1


Mød Lene Bruun! Lene er Sund By Netværkskoordinator for Billund Kommune OG leder af sundhedsstaben i Billund Kommune. Sundhedsstaben i Billund er ny, og siden sin ansættelse i oktober 2017 har Lene Bruun arbejdet på at forstå og skabe rammerne, hvori hun arbejder.
Sundhedsstaben er stadig ikke fuldt besat, men pr. 1. maj 2018 er der fuldt hold, hvilket vil sige 2½ sundhedskonsulent, 1 strategisk analysekonsulent og Lene selv – altså i alt 4½ fuldtidsmedarbejdere.

Den nye sundhedstab i Billund Kommune udspringer af et markant øget fokus på sundhedsfremme- og forebyggelse. Og arbejdsgrundlaget er byrådets netop godkendte sundhedspolitik, som har et langt sigte på 8-10 år, i en erkendelse af, at de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er svære at måle på kort sigt. Billund Kommunes sundhedspolitik er struktureret omkring fire pejlemærker:

  1. Et godt liv til flere igennem tidlig indsats til børn, unge, voksne og ældre
  2. Fællesskaber og sociale relationer skaber rammer for mental sundhed
  3. Flere borgere med sundt fysisk helbred og mental sundhed
  4. Større grad af lighed i sundhed

 

Fælles for de fire pejlemærker er, at de bygger på ideen om “Det dobbelte KRAM”. Ved at indbefatte de traditionelle KRAM-faktorer og det dobbelte KRAM, arbejdes der med en langsigtet investering i borgernes sundhed, hvor målet er, at flere opnår en bedre mental, fysisk og social sundhed og samtidigt bliver bedre til at mestre eget liv ved at styrke egen robusthed. Det dobbelte KRAM er født ud af Sund By Netværks temagruppe om mental sundhed som du kan du læse mere om her.

 

Lene Bruun, Leder af Sundhedsstaben i Billund Kommune

Lene Bruun, Leder af sundhedsstaben i Billund Kommune

Et andet vigtigt parameter i arbejdet med sundhedsfremme- og forebyggelse i Billund Kommune, er arbejdet på tværs af udvalg og forvaltninger. Den politiske organisering, som er et resultat af kommunalvalget i 2017, orienterer sig mod en borgerrettet organisering, som er struktureret efter borgerens liv og logik – ikke administrationens. Dette betyder at de politiske udvalg er organiseret i hhv. Børneudvalget, Unge- og Kulturudvalget og Voksenudvalget.

Den administrative organisering  afspejler den politiske, og konkret betyder det, at Lene Bruun og resten af sundhedsstaben orienterer sig mod tre politiske udvalg, som ligeledes alle forpligter sig til at forholde sig til sundhed. Organiseringen i Billund er med til at sundhed tænkes på tværs. – Helt konkret sidder direktionen i et åbent kontormiljø, og alle kommunens forvaltninger sidder mere eller mindre under samme tag på rådhuset.

I den administrative organisering er det vigtigt at tænke den nye sundhedsstab ind i de eksisterende tilbud og indsatser, der i forvejen er en del af kommunens aktiviteter. Det er dermed ikke et formål for sundhedsstaben at udvikle nye projekter og indsatser, men derimod at koble sig på allerede eksisterende og at “spille de andre forvaltninger i kommunen gode” – at sidde med ved bordet, men ikke nødvendigvis for bordenden.

Konkret er Lene Bruun ude og “banke på en masse døre”, og ikke mindst er hun lyttende, og stiller de gode spørgsmål. For Lene Bruun og resten af sundhedsstaben er det et erklæret mål altid at bidrage positivt til de andre forvaltningers arbejde. Det gælder om at “sige mere ja end nej” og holde flere døre åbne.

Med Lenes egne ord gælder det om “at have store ører og en lille mund”.


kontakt

Lene Bruun

Bestyrelsesforkvinde i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350