Ny næstformand for Sund By Netværkets bestyrelse

Det er med stor glæde, at Sund By Netværkets  fem medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer netop har konstitueret sig – det betyder, at formandskabet for Sund By Netværkets bestyrelse består af Lene Bruun (Billund Kommune) som formand og Christian Høgh Gregersen (Horsens Kommune) som næstformand. Det var en enstemmig beslutning at pege på Christian – og vi ser frem til samarbejdet!

Christian selv skriver:
”Jeg glæder mig til at fortsætte mere end 30 års stort engagement fra Horsens Kommune i Sund By Netværket. Mine forskellige kasketter i netværket som koordinator i Horsens Kommune, temagruppeformand i Verdensmålstemagruppen, medlem af bestyrelsen og engageret i det internationale samarbejde i WHO’s netværk for europæiske sunde byer har givet mig en stor forståelse for Sund By Netværkets arbejde på flere forskellige niveauer de sidste år. Det ligger mig derfor meget på sinde, at skabe de bedst mulige rammer for koordinatorerne ude i kommunerne og temagruppeformændene i temagrupperne, som udgør selve hjertet i netværket.

Som næstformand vil jeg arbejde for at styrke Verdensmålene som en løftestang for udvikling og partnerskaber til gavn for netværket. Jeg er meget optaget af, hvordan vi kobler den sociale bæredygtighed, hvor sundhed er helt centralt, med den klimamæssige og økonomiske bæredygtighed. Samskabelse med borgere, samarbejde med civilsamfund og innovation på tværs af den kommunale organisation er en stor del af mit arbejdsliv til dagligt i Horsens Sund By, og det vil jeg aktivt sætte i spil i formandskabet.”

Læs mere om bestyrelsen her.


kontakt

Lene Bruun

Bestyrelsesforkvinde i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350

Kristina Rahbæk Schmidt

Projektkoordinator Sund By Horsens

Organisation
Horsens Kommune

Telefon: 76297024

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503