Nyt fra sekretariatet

 

Jonathan Faarborg Lehmann er ansat som studentermedhjælp i april og maj for at hjælpe til med afvikling af netværksdagene. Maja er fortsat netværkets faste student, der tager sig af stort og småt, og løser mange opgaver for os.

Charlotte har været projektleder på redesignet af netværkets hjemmeside www.sund-by-net.dk. Vi har lavet en forside med mere plads til en redaktionel bearbejdning af indholdet.  Vi kunne godt bruge nogle flere bidrag og tror på, at de findes derude! Send dem endeligt til os, – på forhånd tak. Forhåbentlig vil du også benytte dig af adressebogens muligheder for at finde kontaktinfo på en du har mødt i netværket. Charlotte tager rundt på temagruppe-møder og gennemgår hjemmesiden, og du kan også få en guidet rundtur på SBNdagene – tjek programmet for tidspunktet.

90 innovationsagenter har i april kick-startet små tværgående projekter, og vi i sekretariatet har haft travlt med, sammen med konsulenterne fra Blå Himmel, at få tilrettelagt de første action learningdage. Som navnet antyder har det været dage, hvor der har været fokus på aktiv læring gennem sparring, oplæg om hverdagsinnovation og samarbejde med kolleger fra forskellige afdelinger. Følg innovationsagenternes arbejde her på siden.

Nye ideer er hele tiden i støbeskeen, og sekretariatet arbejder på at finde alternative finansieringsmuligheder der passer til de behov vi hører der er i netværket. Vi sørger for at holde hjemmesiden opdateret ift. nye projekter for medlemmerne.