Nyt politikermateriale til alle nye byrødder

Sund By Netværket har udviklet en ny pjece om sundhedsfremme og forebyggelse til alle nye byrådspolitikere.

Udklip123456


Sundhed og trivsel skabes overalt. På arbejdet, i børnehaven, i skolen, i foreninger og i nærmiljøet. Derfor er Sund By Netværkets nye pjece “Tag vare på dine vælgere – inspiration til det sundhedspolitiske arbejde” også målrettet alle kommunalpolitikere, så de kan få inspiration til kommunens sundhedspolitiske arbejde.

I materialet kan de få konkrete ideer til forebyggelsesindsatser – ideer der er hentet fra hele landet.

Download pjecen her. Pjecen understøttes af to film samt flere inspirerende eksempler på kommunale forebyggende indsatser, som du finder her: Film 1 & Film 2

Vi håber du vil dele både pjece og film med dine politikere, så vi sammen kan få sat sundhedsfremme og forebyggelse på den kommunalpolitiske dagsorden!


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503