Nyt samarbejde om røgfri arbejdstid

I samarbejde med Hjerteforeningen sætter Sund By Netværket nu fokus på at gøre kommuner tobaksfri i arbejdstiden.

Ryger, fra Hjerteforeningen

Sundhedsstyrelsen har bevilliget 325.000 kroner til Hjerteforeningen til nyt tiltag med sigte om røgfri arbejdstid i de danske kommuner. Sund By Netværket har en central rolle i gennemførelsen af projektet – og har indgået partnerskab med Hjerteforeningen. Bestyrelsesformand Otto Ohrt er begejstret for det nye samarbejde:

Med dette samarbejde tager vi et vigtigt skridt i arbejdet med lighed i sundhed og mod at opfylde WHO’s anbefalinger til røgfri miljøer og på sigt ambitionen om en røgfri 2030-generation. Vi anerkender kommunerne som kulturbærende institutioner og mener, at de kan spille en central rolle på vejen mod røgfrihed.

Ifølge Sundhedsstyrelsen forebyggelsespakke om tobak fra 2012 er antallet af indlæggelser som følge af blodprop i hjertet faldet med ca. 10-15 procent i de lande, der har indført totalt røgfri arbejdspladser. Disse fungerer både som forebyggelse af passiv rygning, samt opbakning til medarbejdere såvel som borgere i deres fravalg af røgen. Udover at skabe tobaksfri miljøer arbejder vores temagruppe Tobak for at skabe rygestoptilbud til kommunernes borgere og give dem opbakning til skodde smøgerne.

Simon Rask, chefkonsulent i Hjerteforeningen, bekræfter vigtigheden af opbakning omkring frihed på arbejdspladsen:

Når vi fokuserer indsatsen på arbejdspladsen, så er det, fordi der her er tale om et sted, hvor de fleste tilbringer mange timer. Det handler om at skabe gode vaner og gøre de fleste af dagtimerne røgfri. Desuden har det stor betydning, at der på en arbejdsplads vil være et understøttende fællesskab, så man ikke står alene med sit rygestop eller bliver mindet om sine rygepauser.

Vi håber, i Sund By Netværket, at bidrage til, at få flere kommuner engageret i Projekt Røgfri Arbejdstid, som indledes i samarbejdet mellem Hjerteforeningen og Sund By Netværket i november 2016.

 


Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Henrik Borggren

Partnerskabskonsulent

Organisation
Køge Kommune

Telefon: +4529337096