Publikationer

Røgfri arbejdstid – en undersøgelse af beslutnings- og implementeringsprocesser i de danske kommuner

Downloade den fulde udgave


Røgfri arbejdstid – en undersøgelse af beslutnings- og implementeringsprocesser i de danske kommuner (Pixi)

Downloade Pixi udgaven


Afslutningsrapport – Naturens Rige, Naturen som arena for mental sundhedsfremme på tværs i kommunerne

Bestil et trykt eksemplar

Download publikationen


Tag vare på dine vælgere – få inspiration til dit sundhedspolitiske arbejde

Bestil et trykt eksemplar

Download publikationen


LAKS Afslutningsrapport

Download LAKS Afslutningsrapport her


Implementering af strategisk sundhed og sundhedsledelse – Støtteværktøj til animationsfilm

Implementering af strategisk sundhed og sundhedsledelse – Støtteværktøj til animationsfilm
Kort beskrivelse af relevant lovgivning for beskæftigelsesområdet til fagpersoner i andre afdelinger

bi

Download publikationen som .pdf


Alkohol spiller en rolle i de flestes liv – derfor spørger vi til alkohol her

til web

Seks plakater til brug på f.eks. kommunale jobcentre, i Ungdommens uddannelsesvejledning, i sundhedscentre eller i plejecentre. Seks forskellige mennesker, for mennesker med alkoholproblemer kan have mange aldre og ligne dig og mig. Hensigten med plakaten er at lette opgaven med at spørge ind til alkohol for kommunens medarbejdere.

Bestil trykte eksemplarer af de seks plakater

Download plakaterne som .pdf

Få tilsendt plakaterne som trykklar fil med plads til kommunelogo


1 2 3 4 5 10