SKV – hvad og hvordan?

 

Som afslutning på anden fase af projektet om anvendelse af Sundhedskonsekvensvurderinger (SKV) i danske kommuner, har projektgruppen udgivet en rapport om erfaringerne indtil nu. Fredericia, Kolding og Viborg Kommuner er pilotkommunerne der arbejder med metoden. SKV er et redskab som kan anvendes til at vurdere de fremtidige, forventede virkninger på folkesundheden af strategier, politik, programmer og projekter.

De foreløbige erfaringer viser, at SKV er et redskab, som både kan sætte sundhedsfremme højere på dagsordenen og være med til at åbne for konstruktivt samarbejde på tværs af områder i den kommunale organisation. Men de viser også, at det er vigtigt med en fælles forståelse af sundhed, og at der er opbakning i ledelsen og på politisk niveau til at arbejde på tværs.

Projektet er støttet af en tre-årig bevilling fra dels Sund By Netværket og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet afsluttes i år, og fase tre i 2013 går ud på vidensdeling for at brede erfaringerne ud til andre i Sund By Netværket.

Her kan du læse mere om projektet og finde rapporten fra arbejdsgruppen.