Tidlig opsporing

Sund By Netværket arbejder med tidlig opsporing i alle vores temagrupper. Det skyldes, at vores muligheder for at leve mange sunde og gode leveår grundlægges fra barnsben og skal fastholdes gennem hele livet.