Samskabelse og medborgerskab kræver nye evalueringsmetoder

Den sidste kursusdag i Netværk for Fællesskabsagenter stillede skarpt på fremtidens evaluering.

Ideer

Trygt fællesskab i lokalmiljøet

Nye ideer opstod

Anonymt men nært i miljøet

Alle bød ind på Mælkevejen

Fællesskabet løftede

(Luise Askholm Albirk – Assens Kommune).


Fremtidens evaluering

Digte og sanselighed er effektive værktøjer i fremtidens evaluering. Det var et af budskaberne, da KL-Huset den 9. september lagde mere traditionelle fysiske rammer til en dag fyldt med inspiration og viden om fremtidens evalueringsmetoder.

Dagen var det sidste møde i Netværk for Fællesskabsagenter, og dermed et foreløbigt punktum for de sidste to års arbejde. Men også en begyndelse, at dømme efter den entusiasme hvormed deltagerne udfordrede den klassiske evalueringsmetode, og udforskede, hvordan evaluering kan ses i andre og nye sammenhæng.

I fokus var således samskabelse som evalueringsmetode og hvordan evaluering kan være med til at skabe det næste, i stedet for blot at være en vurdering eller opsummering af resultaterne. I samskabelse er evalueringen en igangværende proces hvori også læring og organisering indgår.

Jacqueline Albers Thomasen og Christa Amhøj guidede deltagerne igennem en række øvelser, der blev til en indføring i alternative

evalueringsmetoder, og som bl.a. inspirerede til hvordan sprogligheden i evalueringsprocessen kan ændres og have en mere affektiv karakter. Som én af deltagerne udtrykte det:

”Man bliver ikke ligefrem rørt af tal og statistikker. Der er en historie som ikke bliver fortalt”.

Deltagerne skrev digte og tegnede storyboards – alt sammen med formål at bringe deltagerne ud på dybt vand, for derefter at knytte de nye erfaringer til deres daglige arbejde og i særdelshed evalueringsarbejdet. Deltagerne lagde vægt på at dette især havde betydning i arbejdet med fællesskabsagenterne, hvor samskabelse og medborgerskab er i fokus. Dette betyder samtidigt en ændret rolle for kommunens medarbejdere, og arbejdet med alternative evalueringsmetoder er således særligt brugbart her.

Du kan læse meget mere om Netværk for Fællesskabsagenter her.  Som afslutning på projektet, inviterer Sund By Netværket den 25. november til konferencen Samskabelse og medborgerskab – hvordan?


Billeder og materialer fra dagen

Deltagerne opsummerer dagens erfaringer i fællesskab:

image6_0

Deltagerne havde i grupper lavet en øvelse og præsenterer her for hinanden:

image14_2

Gruppernes arbejde forklares og fortolkes:

image19_0


Læs mere