Kultur og sundhed

Kunst og kulturaktiviteter har et særligt potentiale for at løfte borgernes sundhed og trivsel. På tværs af sektorer, organisationer og aktører – herunder kulturinstitutioner, foreninger og borgere – undersøger vi brugen af kultur som løftestang for en bedre folkesundhed.

 


Baggrund

Temagruppen er en udløber af Sund By Netværkets tværkommunale aktionslæringsforløb Kulturens Rige. Målet er at blive bedre til at udnytte kulturens sundhedsfremmende og forebyggende potentiale til at fremme borgeres trivsel og (mentale) sundhed. Vi fokuserer på at bygge videre på de gode erfaringer og det voksende evidensgrundlag for brugen af kultur som løftestang for en bedre folkesundhed.

Vi ved fra WHO’s rapport “Health Evidence Network synthesis report 69: What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?”, at kunst og kulturelle oplevelser kan være med til at gøre os sundere, både fysisk og mentalt.

Vores antagelser om at indtænke kulturen i de sundhedsfremmende tilbud beror på forskning og erfaring, hvorfra vi blandt andet ved, at kunst- og kulturaktiviteter har et særligt potentiale som katalysator for fællesskaber, social inklusion og social kapital. Derudover er kunst og kultur som fælles rum med til at udligne hierarkier mellem f.eks. kommunale medarbejdere og borgere, da man mødes på fælles grund. Det baner vejen for samarbejde og fællesskabelse på nye måder. Derudover er det at være beskæftiget med/omgivet af kunst og kultur generelt med til at give os bedre velvære/trivsel. Yderligere ved vi, at deltagelse i kulturaktiviteter åbner nye handlemuligheder hos den enkelte.


Formål

Temagruppen vil arbejde for, at kommunerne bliver bedre til at bruge kulturen som løftestang for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde på tværs af forvaltninger, afdelinger, civilsamfundet og eksterne aktører.

 

I temagruppen vil vi arbejde sammen om at sammentænke kultur og sundhed, der skal:

I temagruppen vil vi blandt andet arbejde ud fra det grundlag, som vi har fået med evalueringsrapporten fra Kulturens Rige. På den måde har vi allerede en god platform at arbejde ud fra, når vi sammen med endnu flere aktører skal være med til at udbrede endnu mere viden om, hvordan vi kan indtænke kulturen i vores sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Derudover vil vi løbende trække på praksiserfaringer og kompetente kræfter, der skal være med til at give os den nyeste viden på området.


Medlemmer

Ved inddragelse af både kommunale, regionale, statslige, private aktører og foreninger er det muligt at styrke arbejdet med at indtænke kulturen i vores sundhedsfremmende arbejde.


Læs mere


kontakt

Eva Hjelms

Organisation
Kulturliv.nu

Telefon: 21274414

Kirsten Elkjær

Programleder

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 41873190

Ida Vanman Jakobsen

Netværkskonsulent og projektleder

Organisation
Egedal Kommune

Telefon: 7259 6785

Sylvia Johannsen

Frederiksberg Sundhedscenter

Organisation
Frederiksberg Kommune

Telefon: 28985471

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990