Strategisk Lokalsamfundsudvikling

For fem år siden etablerede Sund By Netværket temagruppen Sundhed og Lokalsamfund – meget er sket på fem år, og nu tager temagruppen nyt navn til temagruppen for Strategisk Lokalsamfundsudvikling.


Baggrund

Der er fortsat et stort behov for at arbejde med at styrke sundhed og
trivsel, der hvor folk bor og lever. Derfor vil robuste lokalsamfund,
et styrket nabo- og genboskab samt community empowerment fortsat præge temagruppens arbejde.

Men der er ligeledes et behov for, at temagruppen adresserer, hvordan kommunens medarbejdere, der arbejder på et administrativt niveau med kort afstand til det besluttende niveau, bliver klædt på til at argumentere for lokalsamfunds-perspektivet. Et perspektiv der selvfølgelig skal understøttes af strategiske greb, der taler ind i en  økonomisk, politisk og administrativ/faglig prioritering.

Målgruppen for temagruppen er derfor de ansatte i kommunen, der arbejder med et helhedsorienteret blik på sundhedsfremme, trivsel, kapacitetsopbygning og lokal understøttelse af netværksopbygning. Samarbejdspartnere eller ansatte i praksisfeltet er ligeledes velkommen til at bidrage til og deltage i gruppens arbejde, men er altså ikke længere den primære målgruppe for temagruppen.

Lokalsamfund skal forstås bredt – det er der, hvor mennesker lever og agerer. Dette ‘take’ på sundhedsfremme kan være med til at favne kompleksiteten mellem individ og struktur, og mellem lokale erfaringer og organisatorisk kapacitetsopbygning.  Lokalsamfundsperspektivet giver mulighed for at uddrage erfaringer fra det specifikke til det generelle, så viden kan finde anvendelse bredere set.


Her finder du link til

Strategisk lokalsamfunds håndbog, der har til formål at give dig som kommunal beslutningstager, planlægger og/eller konsulent et indblik i, hvordan kommuner kan arbejde med lokalsamfund som en sundhedsfremmende arena.

 


Formål

Lokalsamfundsperspektivet rummer betegnelser som ‘community health’, empowerment, levevilkår, kollektiv handlekraft og meget mere, som vi gerne vil udforske i temagruppen. Og alt dette skal underbygge bestræbelserne på at tænke og dagsordensætte lokalsamfundsudvikling. Det vil vi gerne bidrage til i temagruppen. Vi vil også gerne bidrage til at blive klogere på arbejdet med at reducere ulighed i sundhed set i et lokalsamfundsperspektiv. Sociale forhold, tilgængelige ressourcer,
rammer og netværk har stor indflydelse på menneskers sundhed og
trivsel.

Ligeledes er beboersammensætning, uddannelsesniveau og indkomstniveau afgørende indikatorer i fht ulighed i sundhed. Således ser vi i kommunerne forskellige typer af lokalsamfund, hvor nogle områder er præget af borgere med lang uddannelse og høj husstandsindkomst, mens andre lokalområder er kendetegnende ved, at der bor flere borgere med kort uddannelse og lav husstandsindkomst. Dette har ofte indflydelse på borgernes sundhedstilstand, sammenhængskraften i lokalsamfundet og ressourcer i civilsamfundet.


Fokus den kommende periode

Vi planlægger 3-4 årlige temamøder, de fleste online, men der vi også være plads til at holde enkelte møder i nogle af de lokalsamfund, vi er optaget af. Eksempler på emner, der kan tages op i gruppen er fx Communitybuilding i Islandsmodellen, Kommuneplaner og byplanlægning som værktøj, Setting vs. Individ, Mikropartnerskaber – andre forslag er meget velkomne.  Tjek kalenderen og find information om gruppens kommende møder og tilmeld dig.

kontakt

Mia Butler

Organisation
Silkeborg Kommune

Telefon: 24986061

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503