Tidligere aktiviteter

Nov
14
tilmeldingsfrist : 01.11.2016

SBN Koordinatordage 2016

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

GRATIS – KUN for koordinatorer af Sund By Netværket. Dag 1 vil have fokus på Sund By Netværkets Strategi og koordinatorrollen. Dag 2 handler om erfaringsudveksling og, hvordan vi op til kommunalvalget 2017 sikrer, at sundhedsfremme og forebyggelse kommer på den politiske dagsorden.


Nov
07
tilmeldingsfrist : 03.11.2016

Temagruppemøde – Tobak

Sted: Kulturhus Vollsmose, Vollsmose Alle 14, 5240 Odense NØ - Bus 31 og 32 stoppested Vollsmose Kirke - Frie og gratis P - pladser

Temadagen er efter ide fra tobaksforebyggelsen i Odense Kommune med følgende arbejdstitel: “Der har gennem den seneste tid været stor fokus på og en stigning i antallet af rygestoptilbud, der kombinerer rygestoppet med ‘noget andet’. Dette andet kan være motion, kostvejledning, diverse tests for at måle fremgang, og ikke mindst rygestopmedicin (jf. Storrygerprojektet). Det er […]


Nov
02
tilmeldingsfrist : 25.10.2016

Temadag om dokumentation og evaluering

Sted: Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, København

Kom og vær med til at sætte gang i Sund By Netværkets nye temagruppe og bidrag til form og indhold! Temadagen er startskuddet til Sund By Netværkets nye temagruppe Dokumentation og Evaluering. Evidensbaseret viden om effektfulde sundhedsindsatser er efterspurgt i den kommunale virkelighed. Udfordringen er at dokumentation og evaluering er et komplekst område med mange forskellige metoder […]


Okt
31
tilmeldingsfrist : 24.10.2016

Temagruppemøde – Alkohol

Sted: Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C - Lokale 216

Kaffe fra kl. 9 På mødet sætter vi atter engang fokus på, hvordan det går med det opsporende arbejde i kommunerne. Hvordan kan vi sikre fastholdelse og forankring af tidlig opsporing af alkoholproblemer i forskellige afdelinger i kommunen? Hvad ’følger efter’ kompetenceudvikling af frontpersonale? Hvordan arbejder vi med inddragelse af det politiske niveau og ledelse […]


Okt
27
tilmeldingsfrist : 25.10.2016

Temadag om Faldforebyggelse – genopstart af temagruppe

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Temadag om forebyggelse af ældres faldulykker. Kom og være med når vi relancerer den nyreviderede “8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker – den gode kommunale model” og genopliver Sund By Netværkets temagruppe om faldforebyggelse. Herudover er der masser af praksiserfaring, inspiration og netværk at hente på dagen – for dig der arbejder med fald […]


Okt
13
tilmeldingsfrist : 11.10.2016

Sunde Arbejdspladser temagruppemøde

Sted: KL-Huset, København

Okt
13
tilmeldingsfrist : 10.10.2016

Lighed i sundhed – hands on! Afslutningskonference LAKS

Sted: Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København S

Mandag d. 3. oktober holdt vi afslutningskonference for det toårige LAKS-projekt (Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud). I projektet har vi, sammen med COWI, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen, inviteret seks af Sund By Netværkets medlemskommuner til at undersøge, hvordan vi kan skabe mere lighed i sundhed i det nære sundhedsvæsen. Projektperioden løb fra december 2014 til […]


Okt
04
tilmeldingsfrist : 27.09.2016

AFLYST: Temagruppemøde – Beskæftigelse & Sundhed

Sted: Odense, nærmere information følger senere.

Okt
03
tilmeldingsfrist : 26.09.2016

Naturens Rige 1. workshopdag

Sted: Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart (Basse Føns-salen)

Naturens Riges første fælles workshopdag.   Bemærk arrangementet er kun for deltagerne i projekt Naturens Rige.


Sep
19
tilmeldingsfrist : 30.09.2016

Naturens Rige – Indledende møder VEST

Sted: Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, 7550 Sørvad

Indledende møder på Præstbjerg Naturcenter ved Herning med fem af de otte deltagende kommuner: 10.30-11.45: Herning (kom kl. 10 og gå en tur sammen) 11.45-13.00: Randers (kom kl. 11.15 og gå en tur sammen) 13.00-13.30: frokostpause 13.30-14.45: Ringkøbing Skjern (kom kl. 13 og gå en tur sammen) 14.45-16.00: Viborg (kom kl. 14.15 og gå en […]


1 6 7 8 9 10 29