Tidligere aktiviteter

Jan
16
tilmeldingsfrist : 13.01.2020

Rygestop på dit sprog – etnisk rygestop

Sted: Folkesundhed Aarhus, Afd. Vest, Globus 1, Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand

Sund By Netværket, en række kommuner og Stoplinien, har været en del af puljeprojekt 2016-2017 og 2019, der har udviklet rygestop på andre sprog end dansk, blandt andet har man arbejdet med kulturelle forskelligeheder i rekrutteringen og i rygestoppet. På dagen vil vi dele ud af erfaringerne, så din kommune også kan komme igang med […]


Dec
03
tilmeldingsfrist : 26.11.2019

Temagruppemøde – Alkohol

Sted: Randers. Laksetorvet. Lokale D2.58

Vi skal høre om begrebet ’Harm to others’, som relaterer sig til vores arbejde med pårørende og medarbejdere samt Arbejdseftermiddag: Kom og få hjælp til alkoholforebyggelsen i din kommune – Hvilke udfordringer har I i jeres kommune lige nu? Fx: ’Hvordan får du kollegaer i kommunen til at spørge ind til alkohol?’ Eller ’Hvordan får […]


Nov
27
tilmeldingsfrist : 20.11.2019

Temagruppe – Netværk for sundhed og lokalsamfund

Sted: "Vollsmose Torv", Vollsmose Allé 10, Vollsmose Sekretariatet, Mødelokale 1, stueetagen (retning mod biblioteket) Odense

Tema: Samarbejde med frivillige – bøvlet og berigende Samarbejder du med frivillige i dit arbejde om at styrke sundheden og trivslen i et lokalområde? –  så kom og få nye perspektiver på frivillighed, og få værktøjskassen fuld af redskaber til at styrke samarbejdet med de frivillige. Temadagen er for alle, der samarbejder med frivillige, men eksemplerne […]


Nov
20
tilmeldingsfrist : 13.11.2019

Temagruppemøde – Mad og Måltider

Sted: Vejle Sundhedshus, Vestre Engvej 54, indgang A, 4 sal.

Tema:  ACT og vane- og overspisningscoaching ACT – Acceptance and Commitment Therapy er en ny retning inden for tredje generation af kognitiv terapi. ACT er en terapiform, som har fokus på vores tanker, følelser, opmærksomhed, værdier, identitet og især vores adfærd. Vanecoaching og overspisningscoach (Morten Elsøes uddannelser). Hvilke gode redskaber er der at hente fra […]


Nov
20
tilmeldingsfrist : 13.11.2019

Temagruppemøde – Beskæftigelse og Sundhed og Det gode ungeliv

Sted: MAGION, Kultur- og Idrætscenter, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted

Møde ml. temagrupperne: Beskæftigelse og Sundhed og Det gode ungeliv. Vi stiller skarpt på rusmidlers og alkohols betydning for ungdommen og deres tilknytning til job eller uddannelse. Hvordan ser situationen ud i dag, og hvor er udviklingen på vej hen? Vi har inviteret Mads Uffe Pedersen, som er professor ved Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus […]


Nov
08
tilmeldingsfrist : 01.11.2019

Temagruppemøde Faldforebyggelse

Sted: Frederiksberg Sundhedscenter, multisalen

Svimmelhed og balanceproblemer. Temagruppemødet holdes i Frederiksberg Sundhedscenter, hvor fysioterapeut, cand. pæd. Soc. PhD. Michael Smærup bl.a. vil fortælle om forskel på svimmelhed og balanceproblemer. Faldkonsulent Hanne Skov vil fortælle om samarbejdet og henvisningen til Faldklinikken. Se dagsorden her Temagruppemøde i Sund By Netværkets temagruppe Faldforebyggelse 8. november 2019


Nov
07
tilmeldingsfrist : 01.11.2019

Sund By Ledernetværket

Sted: Hesselet i Nyborg

Sund By Ledernetværket er en unik mulighed for praksisnær inspiration og erfaringsudveksling for alle ledere på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Næste gang Sund By Ledernetværket samles, er den 7. og 8. november på Hotel Hesselet i Nyborg. Temaet er ledelse af frivillige, og det skal ses i lyset af både den store koordinering, der allerede foregår […]


Nov
06
tilmeldingsfrist : 30.10.2019

Fælles temagruppemøde – Dokumentation og Evaluering & Mental Sundhed – AFLYST

Sted: Randers

Fælles opfølgende temagruppemøde mellem temagruppen Mental Sundhed & temagruppen Dokumentation og Evaluering. Fokus på mødet er en status og opfølgning på mødet om samme emne i 2018 – På hvilke områder er vi blevet klogere siden sidst? Arrangementet er desværre aflyst – I 2020 vil der være et temagruppemøde mellem Dokumentation og Evaluering & Mental […]


Okt
24
tilmeldingsfrist : 18.10.2019

Temagruppemøde Fysisk aktivitet

Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C

Som opfølgning på vores møde  i maj, er temaet for dagens temagruppemøde  ”brobygning mellem kommune og civilsamfund” og de muligheder og problemstillinger, der ligger heri. Vi får besøg af Børge Koch fra KOSMOS og byrådsmedlem i Haderslev Kommune, der beretter om emnet fra et politisk perspektiv. Efter frokost skal vi høre hvordan Aalborg Kommune er […]


Okt
22
tilmeldingsfrist : 17.10.2019

Temagruppemøde Natur, udeliv og sundhedsfremme

Sted: Boserupgård Naturcenter, Boserupvej 82-84, 4000 Roskilde (Traktørstedet)

Praksis i naturen – kom og få konkret inspiration til at arbejde med borgere i praksisi i uderummet.   Se program for dagen og tilmeld dig herunder.  


1 2 3 35