KL er på rette vej med nyt forebyggelsesudspil

– men forebyggelsesopgaven løses ikke uden at være en politisk og økonomisk prioritering. Læs hele kommentaren fra Sund By Netværkets formand Otto Ohrt herunder.

Otto Ohrt


I dag har KL lanceret forebyggelsesudspillet ‘Forebyggelse for fremtiden’.

“Alene overskriften sender et signal, vi i Sund By Netværket er vilde med” siger formand for bestyrelsen Otto Ohrt, og fortsætter “at KL præsenterer et forebyggelsesudspil, kan vi og vores medlemmer bruge i arbejdet med at få sundhedsfremme- og forebyggelse endnu højere på den politiske dagsorden”.

KL’s ‘Forebyggelse for fremtiden’ er en tiltrængt retningsgiver med solid viden bag de prioriterede fokusområder: børn og unge, tobak, alkohol og mental sundhed. “Hvis vi skal give danskernes sundhed et mærkbart løft, er det nødvendigt, at vi prioriterer indsatser, hvor der eksisterer solid viden om positiv effekt, og at vi sikrer høj kvalitet i implementeringen, det bidrager udspillet netop til” udtaler Otto Ohrt.

Sund By Netværket havde dog gerne set, at udspillet var mere forpligtende. “Kommunerne er kommet langt siden de i 2007 overtog forebyggelsesopgaven og det er positivt, at KL nu lægger op til, at udspillet bruges i kommunalbestyrelserne til det videre arbejde med forebyggelse “ siger Otto Ohrt. Men hvis kommunerne skal gøre en mærkbar forskel for borgernes sundhed, er et sæt uforpligtende anbefalinger ikke nok. Forebyggelsesopgaven løses ikke uden den bliver en politisk og økonomisk prioritering”, konstaterer Otto Ohrt.

Som Danmarks største sundhedsfaglige netværk stiller Sund By Netværket sig gerne til rådighed, når der skal sættes konkret handling bag ordene. “Vi er leveringsdygtige i de gode kommunale eksempler på sundhedsfremme og forebyggelse” siger Otto Ohrt. “For eksempel er vi, gennem vores tobakstemagruppes samarbejde med Hjerteforeningen, leveringsdygtig i en manual til ‘Røgfri arbejdstid’ – 19 kommuner har allerede indført det, men i Sund By Netværket arbejder vi for at endnu flere tør indføre ‘Røgfri arbejdstid’ for medarbejderne i landets kommuner”.

For at lykkes med forebyggelsesopgaven kræves et forpligtende og tæt samarbejde internt i kommunen, men også mellem hospitaler, praktiserende læger og de kommunale sundhedstilbud. “I kommunerne er vi nødt til at koble os stærkere sammen med andre aktører, hvis vi virkelig skal skubbe på forebyggelsen,” siger Otto Ohrt. “I vores arbejde med Naturens Rige fandt vi i fællesskab med skovhuggeren, vej og park-folket, frivilligkoordinatoren, bibliotekerne, kommunens frivillige organisationer og naturligvis borgerne nye veje til at bruge naturen i sundhedsarbejdet. “.

“Allervigtigst er det, at vi får inviteret lokalsamfundet med ind i opgaveløsningen. Borgerne har oftest de bedste løsninger og forebyggelse bliver mere bæredygtigt når vi får mobiliseret de, der er helt tæt på til at deltage” slutter Otto Ohrt.

I Sund By Netværket har vi helt konkrete erfaringer med, at involvere borgerne i løsningerne og lade borgerne selv tage ansvar for egen sundhed: “I projekt LAKS [Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud] fik vi givet al ansvar til borgerne ved, at vi i kommunen lyttede til borgerens indsigt. Fx på et aktivitetscenter for ældre, som oplevede, at borgerne fandt det angstprovokerende at gå fra deres bolig til centret. Borgere og medarbejderne kom sammen på den helt enkle løsning – et samarbejde med kommunens frivilligcenter, hvor frivillige nu følger borgere med angst fra deres bolig til aktivitetscentret.  Forebyggelse og forandring kan ligge i de helt små justeringer, understreger Otto Ohrt.


kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503