ABC FOR MENTAL SUNDHED

Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt – med ABC for mental sundhed. I et bredt partnerskab arbejder Sund By Netværket med en forskningsbaseret indsats, der retter sig mod hele befolkningen, og  giver et nyt, positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker.

IMG_7973


Formål

Mental sundhed er alt det, der gør livet værd at leve. Det er vigtigt, at vores krop fungerer, men det er mindst lige så vigtigt, at vi trives og har det godt. Gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan vi forbedre og styrke vores mentale sundhed. Det er afgørende for vores trivsel, og der er mange forskellige måder og niveauer, vi kan handle på. Det handler om at finde ud af, hvad der giver livet mening, glæde og værdi.

ABC for mental sundhed er en nytænkende indsats, der udfordrer det eksisterende fokus på risikogrupper og særligt udsatte – for mental sundhed er essentielt for os alle.  Mental sundhed gør os stærkere, og vi kan styrke trivslen sammen. Vi er alle sammen hverdagens helte, og selv med de små ting kan vi styrke vores egen og andres mentale sundhed.

Ligesom latter smitter, så smitter trivsel også, og vores handlinger gør en forskel for os selv og vores omgivelser som ringe, der spreder sig i vandet.

ABC for mental sundhed bidrager med konkrete råd til, hvad vi selv kan gøre for at styrke vores mentale sundhed. Råd som mange allerede kender til, men måske enten glemmer eller ikke får prioriteret eller har overskud til i hverdagen. Samtidig sætter projektet rammerne for en lang række meningsfulde fællesskaber, aktiviteter og arrangementer, som alle kan være en del af.

Læs mere om ABC og hvorfor det virker her.


Baggrund

ABC for mental sundhed er en forskningsbaseret indsats, der kører over en to-årig afprøvningsperiode fra september 2016. Indsatsen er støttet af Nordea-fonden. I løbet af de to år arbejdes der med at finde de bedste modeller for samarbejde, indsatser og kommunikation, der skal skabe bedre mental sundhed og trivsel.

Indsatsen har således ikke en fastlåst form, men skabes og udvikles i samarbejde mellem de kommuner, foreninger og organisationer, der er en del af partnerskabet – og ikke mindst i samspil med borgerne. Følgeforskning bidrager til, at indsatsen hele tiden tilpasses og udbredes på det bedst tænkelige grundlag. De kommuner der er involverede i ABC for mental sundhed er: Aalborg, Jammerbugt, Odense, Frederiksberg, Læsø, Slagelse og Gribskov. Partnerskabet ledes af Statens Institut for Folkesundhed og består derudover af Psykiatrifonden, Sund By Netværket, Center for Forebyggelse i Praksis, Røde Kors Hovedstaden, Det Danske Spejderkorps, DGI Storkøbenhavn og Dansk Oplysnings Forbund.

“I Sund By Netværket er vi optaget af Det Dobbelte KRAM i vores tilgang til arbejdet med mental sundhed. Det Dobbelte KRAM tager afsæt i den salutogene forskning og har flere koblingspunkter til ABC og deler de samme betragtninger i forhold til vigtigheden af, at sætte mere fokus på beskyttende faktorer for mental sundhed.

Det Dobbelte KRAM og ABC supplerer hinanden på bedste vis: ABC har en styrke i sin brede formidlingstilgang, der involverer fællesskabsfremmende aktiviteter på tværs af frivillige, private og offentlige aktører. Det Dobbelte KRAM tilbyder et fælles arbejdsgrundlag på tværs af forskellige fag, målgrupper, kommunale driftsområde samt frivillige i indsatser for mental sundhed, helbred og trivsel for alle. Desuden imødekommer Det Dobbelte KRAM muligheden for at sætte mental sundhed ind i en bredere og dynamisk sundhedsforståelse, hvor bl.a. relationer og lokale fællesskaber har afgørende betydning.”

Formandskabet i temagruppen mental sundhed


Videndeling og temadage

Sund By Netværket bidrager i projektet med tæt og løbende faglig sparring fra vores temagruppe for Mental Sundhed, samt vores kompetencer indenfor vidensdeling, kommuner og fagfolk imellem. Sund By Netværket indgår således i den løbende sparring i partnerskabskredsen med repræsentanter fra sekretariatet og temagruppen mental sundhed.

Ydermere videndeler vi de gode budskabet via. et årligt event på folkemødet og løbende aktiviteter året igennem. Hold øje med kalenderen her på hjemmesiden.

I efteråret 2017 afholdte Sund By Netværket, i et samarbejde med Center for Forebyggelse i Praksis, tre temadage med fokus på, hvordan kommuner og civilsamfund sammen kan styrke trivsel og fællesskaber.

Med deltagelse af kommunale ledere, konsulenter, frivillighedskoordinatorer og andre, blev der på temadagene taget udgangspunkt i de foreløbige erfaringer fra partnerskabsprojektet ABC for mental sundhed. Du kan læse mere om temadagene her.


Events på Folkemødet

Sund By Netværket deltog på Folkemødet 2017 med en række pop-up arrangementer, hvis formål var at sætte fokus på ABC For Mental Sundhed. Det resulterede i en række opsigtsvækkende events som f.eks. gøgleri og yoga. De forskellige events gav til anledning til en snak om mental sundhed med en stor gruppe af mennesker.

Cirkus Stjerneskud og deres gøgleri gav anledning til et anderledes indslag og mulighed for at trække på smilebåndet blandt de fremmødte tilskuere. 

 Samtidigt  inviterede Sund By Netværket på morgenyoga, hvor deltagerne fik en frisk start på dagen, og en snak om hvad mental sundhed betød for dem.

Du kan læse mere og se billeder fra Folkemødet her. Sund By Netværket deltager også i 2018 på Folkemødet. 


Vil du vide mere?

På partnerskabets hjemmeside www.abcmentalsundhed.dk kan du læse meget mere om projektet, ligesom du kan downloade materiale som du kan bruge i DIT arbejde med mental sundhed.


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990