Folkemødet 2017 – Debatter, gøgl og morgenyoga!

Sund By Netværket var for tredje år i træk repræsenteret på årets Folkemøde. Det var tre dage fyldt med debat og meningsudveksling, og så havde vi i år særligt fokus på mental sundhed igennem partnerskabsprojektet ABC For Mental Sundhed.


Formand for Sund By Netværket Otto Ohrt, var traditionen tro med i en række debatter. Første debat stillede skarpt på mænds sundhed og muligheden for at målrette tilbud indenfor rehabiliteringen til mændene. Otto Ohrt pointerede vigtigheden af samskabelse og partnerskaber, for derigennem at invitere mændene med ind i løsningerne, i stedet for at klientgøre dem. Han fremhævede blandt andet Sund By Netværkets projekter Netværk for fællesskabsagenter og LAKS som eksempel herpå.

 

IMG_8197

 

I år havde Sund By Netværket, sammen med 15 andre organisationer, base i Det Fælles Sundhedstelt. Teltet var vel besøgt, hvilket kom til udtryk under debatten “Multisyge i det nære sundhedsvæsen”, hvor Sund By Netværket ved Otto Ohrt også deltog. Otto Ohrt fokuserede på uligheden i sundhed, og pointerede at vi især skal favne de særligt udsatte borgere, som ofte også rammes af flere kronisk sygdomme på en gang. Fokus skal derfor være på differentierede tilbud og samskabelse, så borgerne tager aktiv del i udvikling af egen og andres velfærd.

 

IMG_8229

På folkemødets anden sidste dag, afholdt Sund By Netværket, i samarbejde med Komiteen for sundhedsoplysning paneldebatten “Ung 2017 – hvad er trivsel, og hvor kommer den fra?”. Debatten havde til formål at stille fem unge stævne, og med deres ord, høre hvad trivsel er for unge i Danmark anno 2017. Publikum blev samtidigt inviteret i debatten og udfordrede paneldeltagerne på fordomme. Debatten blev modereret af journalist Anders Stegger, som afsluttende samlede dagens pointer op, som tages videre til ungdommens folkemøde i september.

 

IMG_8270

 

En anden aktivitet som fyldte meget på dette års folkemøde, var partnerskabsprojektet ABC For Mental Sundhed. Folkemødet skabte de perfekte rammer for at udbrede kendskabet til ABC-budskaberne om at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt. Sund By Netværket afholdt derfor en række pop-up arrangementer, hvor vi diverterede med gøgleri, yoga og en snak om mental sundhed. Cirkus Stjerneskud gøglede sig igennem menneskemængderne og gav publikum et anderledes indslag og mulighed for at trække på smilebåndet. Fredag og lørdag morgen inviterede vi på Morgenyoga, hvor Sofie Meleady gav deltagerne en frisk start på dagen.

 

IMG_7974

 

Lørdag inviterede vi – traditionen tro – vores medlemmer på en éndagstur til Bornholm med afgang fra København. Turen havde til formål at inspirere til faglig debat, og gav samtidigt anledning til masser af netværk, synliggørelse af netværket og fællessang.

 

IMG_8275