SBNprojekt forebyggelsespakker

Kom godt i gang med implementering af forebyggelsespakkerne i din kommune gennem unikt workshop- og action learning-forløb.
Skab tværgående samarbejde i din kommune og få sparring på egne projekter fra eksperter i innovation og lederskab. Styrk
dit personlige lederskab, dine innovationskompetencer og dit netværk indenfor innovation og det tværgående sundhedsområde.

Ministeriet for sundhed og forebyggelse har bedt Sund By Netværket om at tilrettelægge et projektforløb for alle kommuner med mål om at implementere forebyggelsespakkerne. Det har vi gjort med afsæt i erfaringerne fra et tværgående pilotprojekt mellem sundheds- og ældrechefer, gennemført i vinteren 2011-12. Vi holder et skarpt fokus på et stort udbytte for både kommunen og deltagerne, – naturligvis afhængig af deltagernes engagement og mulighed for bevidst at arbejde med metoderne.

Som deltager får du:

  • Kendskab til og erfaring med værktøjer til implementering og innovation i praksis
  • Formuleret og igangsat eget projekt om forebyggelse på tværs
  • Inspiration fra innovationseksperter og sparring fra eksperter på forebyggelsesområdet efter behov
  • Styrket netværk til folk fra kommuner der arbejder på tværs med sundhedsfremme og forebyggelse

Læs hele invitationen med den skabelon I skal indsende udfyldt for at kunne deltage nederst på siden. Vær opmærsom på, at der max er plads til 50 kommuner, hvorfor det er "først-til-mølle"-princippet, der gælder. Når 50 at tilmelde sig lukker tilmeldingen. Ellers er deadline for indsendelse 15. februar.

 


Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503