Politikervejledning

Hvordan skabes gode rammer for folkesundhed, trivsel og livskvalitet – for alle?
Sund By Netværket har udviklet et nyt materiale til folkevalgte lokalpolitikere, som sætter fokus på folkesundheden og de lokalvalgtes roller og ansvar. Hent politikermaterialet her.


Målgruppe

Politikervejledningen er målrettet folkevalgte lokalpolitikere. Særligt de med ansvar for folkesundhedsområdet, men indholdet vil også være relevant for politikere i andre udvalg, da der i vejledningen plæderes for, at ansvaret går på tværs. Også andre fagforvaltninger kan bruge vejledningen som en grundlæggende viden om folkesundhedsopgaven.

 

Se disse fire videoer af folkesundhedspolitikere fra Norge, der fortæller om, hvorfor de vælger folkesundhed som kerne i deres politik


Om politikervejledningen

Vejledningen er udarbejdet i et ”teach the teacher” format. Det betyder, at du som centralt placeret medarbejder i din kommune kan bruge vejledningen til at klæde dine lokalpolitikere på til opgaven med at forstå og styrke kommunens folkesundhedsarbejde.

Vejledningen er bygget op omkring tre områder: 1) Roller og ansvar i folkesundhedsarbejdet, 2) De centrale udfordringer vi som samfund står overfor, samt 3) Effektive virkemidler og strategier, der kan være med til at tage hånd om udfordringerne. Alt sammen med verdensmålene som fundament og forståelse for, at en styrket folkesundhed, kræver samarbejder på tværs.

Vejledningen er udarbejdet af Sund By Netværket med inspiration fra vores norske søsternetværk Sunne Kommuner. Materialet kan benyttes frit, men husk at kreditere Sunne Kommuner og Sund By Netværket som kilder.

Vejledningen består af 40 slides med tilhørende manuskript. Præsentationen er udviklet til at tage ca. 50 minutter at gennemføre, hvis man benytter manuskriptet som foreslået. Det er imidlertid muligt at forkorte eller udvide efter behov og ønske, ligesom materialet kan suppleres med lokale data og/eller politikker.


Indhold

“Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke bare fravær af sygdom eller lidelser”
WHO 1946

 

I Danmark har vi en høj levealder, men mange vil mene, at levealder ikke er et tilstrækkeligt mål for folkesundheden. Hvordan du har det, mens du lever, har også stor betydning! Det anerkendte WHO allerede i 1946, da de opdaterede deres definition af sundhed jf. ovenstående.

Det som vi lægger mærke til i denne definition er fremhævningen af, at sundhed er mere end fravær af sygdom – begrebet indbefatter både fysisk, psykisk og socialt velvære, eller det vi gerne kalder livskvalitet og trivsel.

I politikermaterialet kommer vi omkring folkesundhedsarbejdets organisering i Danmark, de folkevalgte kommunale politikeres rolle og ansvar, centrale udfordringer samt hvilken viden vi har om, hvad der påvirker sundhed og livskvalitet – og hvilken indvirkning dette har på valget af strategier og tiltag.

 

Materialet kommer  bl.a. omkring:

 

Social ulighed i sundhed 

Social ulighed i sundhed er betegnelsen for det faktum, at sundhed og sygdom er skævt fordelt i samfundet. Det betyder, at social position har betydning for borgernes levevilkår og sundhed, somatiske og psykiske sygdomme samt for middellevetiden. Nogle grupper i befolkningen bliver med andre ord tidligere syge, mærker større konsekvenser af sygdommen og dør i en tidligere alder end andre.

 

 

 

Årsagerne til årsagerne

Fokus er ofte på vores levevaner – fx fysisk aktivitet, det vi spiser og brug af rusmidler – som umiddelbart medvirkende årsager til sygdom og sundhed. Men vi er i endnu højere grad nødt til at se på årsagerne til årsagerne: og se på det hele menneske. Her illustreret med isbjerget hvor ‘det vi ignorerer’ også gemmer på de sværeste årsager til at forstå den direkte sammenhæng med folkesundhed – men som (som det også gør sig gældende med isbjerge) har endnu større betydning end toppen af isbjerget.

 

 

 

Ansvar i folkesundhedsarbejdet

Vi ved, at når vi er flere om at forebygge, har det størst effekt på folkesundheden. Her er nøgleordene sundhed i alle politikker, at turde inddrage civilsamfundet og at bruge verdensmålene som løftestang. Sundhedsfremme og forebyggelse skal integreres i hele den kommunale opgavevaretagelse, og alle fagområder har et ansvar. Arbejdet for og med borgernes sundhed i alle politikker betyder, at vi får skabt et bæredygtigt fundament for nutidens og fremtidens borgere.

 


Tilpas materialet til din kommune

Materialet kan bruges fra A-Z med manuskript, men du kan i lige så høj grad gøre det til dit eget. Det betyder, at du kan tage slides ind og ud, så det passer til den tid du har, med dine lokalpolitikere. Du kan også rette i indholdet på mange af de forskellige slides og på den måde

skræddersy indholdet til din kommunale kontekst. Vi anbefaler for eksempel at supplere præsentationen med information om folkesundhedstilstanden fra egen kommune, de centrale udfordringer samt idéer til relevante effektive tiltag og indsatsområder.

Mere inspiration?

Sund By Netværket udviklede ifm. KV17 materialet Tag vare på dine vælgere. Pointerne herfra er stadig aktuelle, og enkelte går endda igen i det nye materiale. Tag gerne et kig i materialet, som folder pointerne ud og lægger op til faglige drøftelser af fx mental sundhed, alkohol, tobak og ensomhed – materialet kan ligeledes bestilles i trykt format.

Vores søsternetværk Sunne Kommuner, WHO’s Healthy Cities Network i Norge har suppleret deres politikermateriale med nogle korte film – som vi i Danmark sagtens kan lade os inspirere af. Filmene kan findes via Sunne Kommuners Facebookprofil (kig efter filmene der er publiceret hhv. 17. nov. 2021 og 1. feb. 2022).

Endelig kan du lade dig inspirere yderligere til tværgående forebyggelsesindsatser fra hele landet på Sund By Netværkets vidensdelingsplatform sundeborgere.dk