Fysisk aktivitet

Kombinationen af tilstrækkelig fysisk aktivitet og sunde kostvaner er med til at nedsætte risikoen for livsstilssygdomme samt overvægt og fedme. Derudover tilskyndes opnåelse af den fulde sundhedsfremmende og forebyggende virkning.


Baggrund

Fysisk aktivitet dækker over et bredt spektrum fra idræt over hård motion til hverdagsmotion a la aktiv transport. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er aktive mindst 30 minutter dagligt, og børn bevæger sig mindst 60 minutter dagligt.
Der er betydelige gevinster ved fysisk aktivitet for det enkelte individ, som vil opnå flere leveår, men også for samfundet i form af reducering i udgifter til behandling og andre offentlige ydelser.

Formål

Temagruppen Fysisk aktivitet arbejder for at fremme sunde rammer i landets kommuner ved at opbygge og styrke samarbejde samt udvikle indsatser indenfor fysisk aktivitet. Temagruppen er et forum, hvor medlemmerne løbende deler erfaringer og viden, drøfter aktuelle
emner og inspirerer hinanden omkring det nationale, regionale- og det lokale arbejdemed fysisk aktivitet i kommunerne. Desuden samarbejder netværksgruppen om at udvikle nye metoder og indsatser indenfor fysisk aktivitet.

Medlemmer

I temagruppen deltager repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Center for Forebyggelse i Praksis,
Dansk Skoleidræt og Det nationale Videncenter KOSMOS, som gruppen samarbejder og videndeler med.

Vil du vide mere?

Du kan finde anbefalinger til, hvordan kommuner kan arbejde med kost og motion i temagruppens publikation “12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet – den gode kommunale model” (2009). Den giver overblik over, hvad der er af viden indenfor kost og motion, og du kan finde konkrete eksempler på, hvordan kommuner arbejder med området.

 


Læs mere


kontakt

Katrine Lindgaard

Konsulent

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 5157 5100