Seksuel sundhed

Seksuel sundhed er ikke kun et spørgsmål om reproduktion eller risiko for smitte af seksuelt overførte infektioner, men handler i høj grad om  borgernes sundhed og trivsel gennem hele livet – fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og socialt.


Baggrund

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er seksuel sundhed en tilstand af fysisk, følelsesmæssig, mental og social trivsel relateret til seksualitet og altså ikke alene defineret af fraværet af sygdom, dysfunktion eller skrøbelighed. Seksuel sundhed kræver en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, såvel som muligheden for at have lystfyldte og sikre seksuelle oplevelser – fri for tvang, diskrimination og vold. Seksuel sundhed er således et bredt begreb, som kræver fokus på reduktion af sygdom og uønskede graviditeter, såvel som et positivt fokus på seksuel sundhed i alle livets faser (A. Rygaard, Forebyggelsespakke om seksuel sundhed version 2.0). Seksuel sundhed er et forebyggelsesområde, som kommunerne har det primære ansvar for. Seksualitet spiller en afgørende rolle for borgerens sundhed, og er i samspil med de øvrige folkesundhedsmæssige risikofaktorer som fx kost, rygning, alkohol, stoffer og motion, en faktor som kommunerne skal tage hånd om. 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forebyggelsespakken om seksuel sundhed, og pakken indeholder faglige anbefalinger til kommunens forebyggelsesindsatser på området. Seksuel sundhed er vigtig at få sat på den kommunalpolitiske dagsorden, og med denne temagruppe får vi skabt et rum for vidensdeling og erfaringsudveksling – med henblik på at styrke og udvikle det sundhedsfremmende  arbejde på området. I foråret 2008 nedsatte Sund By Netværket temagruppen med det formål at stå for udarbejdelsen af Seksuel sundhed − den gode kommunale model. Dette skete som et led i netværkets prioritering af at fremme seksuel sundhed og forebygge seksuel usundhed. Publikationen blev udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og ngo’er, som er aktive inden for fremme af seksuel sundhed. 

Formål

Temagruppen skal skabe et rum for videns – og erfaringsdeling hvormed kendskab til kommunernes indsatser på tværs bliver mere synlige, sparring med kollegaer fremmes og transfer af viden til praksis understøttes. Udover udarbejdelsen af Seksuel sundhed – den gode kommunale model er temagruppens formål deslige at få sat seksuel
sundhed på den kommunale dagsorden, således at seksuel sundhed ikke bliver væk i væsentligheden af KRAM-faktorerne. Temagruppen er egnet til dig, som oplever at være udfordret på, hvordan du skal håndtere samtaler med borgere omkring seksuel sundhed, velvære, trivsel, nærhed og intimitet, og som ønsker kompetenceudvikling inden for området.

Temagruppens fokus

Temagruppen vil fokusere på unge (15-25 årige), unge uden for uddannelsessystemet, kronikere, voksne og ældre. Derudover vil arbejdet også tage udgangspunkt i Folkeskolen samt etniske danskere og udsatte grupper. Fokus vil omhandle den positive seksuelle sundhed. Temagruppen ønsker ligeledes at blive klogere på en række emner:

• HPV-vaccine
• Drenge omskæring
• Stigning i klamydiatilfælde
• Evaluering og monitorering af seksuelle sundhedsindsatser
• Erfaringer på tværs – hvad gør vi ens og forskelligt
• Andre kommuners tilbud fx hvordan får vi fat på unge ikke etnisk danske

•Overblik over kommunernes ressourcepersoner, de kommunale organiseringer af arbejdet med seksuel sundhed
• Ældre og seksualitet – inddragelse af ældreområdet, hvordan taler vi om seksuel sundhed med de ældre
• Daginstitutionsområdet – hvordan forholder vi os til de helt små
• Hvilken baggrund skal personalet have for at sidde i klinisk rådgivning omkring seksuel sundhed
• Grænsesætning
• Indblik og forståelse for de unges tilgang/tanker ift. fx sikker sex
• Et historisk tilbageblik
• Hvordan får vi prioriteret seksuel sundhed på et nationalt plan
• Sidste nye viden – videnskabeligt, fakta
• Gode argumenter til politikkerne


Endelig kan du lade dig inspirere yderligere af indsatser vedr. seksuel sundheder på Sund By Netværkets vidensdelingsplatform sundeborgere.dk 


Læs mere


kontakt

Charlotte Baere

Organisation
Køge Kommune

Telefon: 56676939

Annika Skrubbeltrang

Forebyggelseskonsulent

Organisation
Aalborg Kommune

Telefon: 25201978

Lone Kjær Hein

Organisation
Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed

Telefon:

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503