Inspiration

Sund Start

Fredericia kommune har med dette projekt skabt ekstra fokus på tidlig opsporing af sårbare gravide, samt styrket og udviklet tværfaglig og tværsektorielt samarbejde i sundhedsarbejdet.

Sammen om sundhed hver dag

I Guldborgsund kommune har borgerne oplevet større kommunal støtte til at ændre livsmønstre efter tæt samarbejde mellem Folkesundhedsafdelingen og Socialpsykiatrien

Sundere sammen

Furesø Kommune styrker sårbare og jobløse borgere til at komme tættere på arbejdsmarkedet igennem socialt samvær og bevægelse.

Røgfri arbejdstid

Sund By Netværket og Hjerteforeningen har indgået et partnerskab som har til formål at udbrede Røgfri Arbejdstid.

Leg på streg – Når læring bliver en leg

Med Leg på streg kan skolebørn se frem til en hverdag med endnu mere leg og bevægelse. Et supplement til den traditionelle stillesiddende undervisning og giver mulighed for en varieret skoledag.

Gravid og Glad

Dette projekter skal nedbringe fraværet, samt højne trivslen på arbejdspladsen hos de gravide medarbejdere.

Dannelse af ny sundhedspolitik

I Holstebro Kommune vil man skabe ny sundhedspolitik på baggrund af borgerinddragelse og tværfaglighed.

Ældre på Hjul

Cykling skal gøre anvendeligt for plejehjemsbeboere og derigennem fremme fysisk og mental trivsel.

GirlMindLab

Valgfag for piger i 8. og 9. klasse, som søger at højne den mentale sundhed og styrke social kompetencer hos målgruppen.

Sårbar gravid

Silkeborg Kommune arbejder målrettet med gravide med sociale og/eller psykiske udfordringer med formål om at give den rette støtte og omsorg.