Inspiration

Social ulighed i sundhed – hvad kan kommunen gøre?

Alle dele af kommunens indsats har betydning for borgernes sundhed. Derfor handler denne publikation om ungdomsuddannelse, beskæftigelse, ældre, nærområder og socialt udsatte.

Frivillighed i Varde Kommune

Varde Kommune har iværksat en række tiltag til at øge frivillighed. Klik videre og bliv klogere på hvilke.

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige

Haderslev Kommune sætter fokus på hvordan det aktive medborgerskab sættes i spil- og samarbejdet med de frivillige kræfter styrkes.

Horsens Kommunes frivillighedspolitik 2011-2014

Frivillighedspolitik fremmer aktivt medborgerskab

SMS Frivillighed

SMS tænder unge som frivillige

På kanten af den offentlige sektor

Om at arbejde med bæredygtige rammer for sundhed og livskvalitet i lokalsamfund med formålet at mindske social ulighed i sundhed.

Sundt Samspil – Aktivt medborgerskab i Hjørring Kommune

Se et kort videoklip om projektet Sundt Samspil.

Tværfaglig koordineret indsats (TKI)

Projektevaluering på baggrund af et kontrolleret design og med anvendelse af bl.a. sundhedsøkonomisk analyse

Anbefalinger fra ‘Røgfrihed for alle’

Socialt udsatte borgere, herunder misbrugere, hjemløse og mennesker med sindslidelser, har langt større risiko for sygdom og tidlig død end andre.

Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Tværgående sundhedspolitik med fokus på ulighed i sundhed gennem virkningsfulde indsatser