Inspiration

Storrygerpuljen 2014-2017

Tildeling af midler under storrygerpuljen 2014-2017.

Røgfrihed for alle

Tobaksforebyggelse målrettet socialt udsatte.

Grib Hverdagen slutevaluering

Hverdagsrehabilitering er en målrettet tværfaglig indsats, med udredning og træning, skræddersyet til borgerens behov.

Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Tværgående sundhedspolitik med fokus på ulighed i sundhed gennem virkningsfulde indsatser

Tværfaglig koordineret indsats (TKI)

Projektevaluering på baggrund af et kontrolleret design og med anvendelse af bl.a. sundhedsøkonomisk analyse

Sundt Samspil i Hjørring Vestby

Hjørring Kommune har del i satspuljeprojektet forebyggelse i nærmiljøet, som skal styrke trivsel og sundhed i udvalgte lokalområder i 10 kommuner i Danmark

Social ulighed i sundhed – hvad kan kommunen gøre?

Alle dele af kommunens indsats har betydning for borgernes sundhed. Derfor handler denne publikation om ungdomsuddannelse, beskæftigelse, ældre, nærområder og socialt udsatte.

Horsens Kommunes frivillighedspolitik 2011-2014

Frivillighedspolitik fremmer aktivt medborgerskab

På kanten af den offentlige sektor

Om at arbejde med bæredygtige rammer for sundhed og livskvalitet i lokalsamfund med formålet at mindske social ulighed i sundhed.

Sundt Samspil – Aktivt medborgerskab i Hjørring Kommune

Se et kort videoklip om projektet Sundt Samspil.