Tidligere aktiviteter

Nov
08
tilmeldingsfrist : 01.11.2019

Temagruppemøde Faldforebyggelse

Sted: Frederiksberg Sundhedscenter, multisalen

Svimmelhed og balanceproblemer. Temagruppemødet holdes i Frederiksberg Sundhedscenter, hvor fysioterapeut, cand. pæd. Soc. PhD. Michael Smærup bl.a. vil fortælle om forskel på svimmelhed og balanceproblemer. Faldkonsulent Hanne Skov vil fortælle om samarbejdet og henvisningen til Faldklinikken. Se dagsorden her Temagruppemøde i Sund By Netværkets temagruppe Faldforebyggelse 8. november 2019


Nov
07
tilmeldingsfrist : 01.11.2019

Sund By Ledernetværket

Sted: Hesselet i Nyborg

Sund By Ledernetværket er en unik mulighed for praksisnær inspiration og erfaringsudveksling for alle ledere på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Næste gang Sund By Ledernetværket samles, er den 7. og 8. november på Hotel Hesselet i Nyborg. Temaet er ledelse af frivillige, og det skal ses i lyset af både den store koordinering, der allerede foregår […]


Nov
06
tilmeldingsfrist : 30.10.2019

Fælles temagruppemøde – Dokumentation og Evaluering & Mental Sundhed – AFLYST

Sted: Randers

Fælles opfølgende temagruppemøde mellem temagruppen Mental Sundhed & temagruppen Dokumentation og Evaluering. Fokus på mødet er en status og opfølgning på mødet om samme emne i 2018 – På hvilke områder er vi blevet klogere siden sidst? Arrangementet er desværre aflyst – I 2020 vil der være et temagruppemøde mellem Dokumentation og Evaluering & Mental […]


Okt
24
tilmeldingsfrist : 18.10.2019

Temagruppemøde Fysisk aktivitet

Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C

Som opfølgning på vores møde  i maj, er temaet for dagens temagruppemøde  ”brobygning mellem kommune og civilsamfund” og de muligheder og problemstillinger, der ligger heri. Vi får besøg af Børge Koch fra KOSMOS og byrådsmedlem i Haderslev Kommune, der beretter om emnet fra et politisk perspektiv. Efter frokost skal vi høre hvordan Aalborg Kommune er […]


Okt
22
tilmeldingsfrist : 17.10.2019

Temagruppemøde Natur, udeliv og sundhedsfremme

Sted: Boserupgård Naturcenter, Boserupvej 82-84, 4000 Roskilde (Traktørstedet)

Praksis i naturen – kom og få konkret inspiration til at arbejde med borgere i praksisi i uderummet.   Se program for dagen og tilmeld dig herunder.  


Okt
08
tilmeldingsfrist : 02.09.2019

Temagruppemøde Sunde Arbejdspladser

Sted: Vejle Sundhedshus - overnatning på Vejle Center Hotel

Strategisk sundhedsfremme på arbejdspladsen – hvordan? På todages mødet får du mulighed for at netværke med dine kolleger i andre kommuner om opgaven og få ny viden fra bl.a. forsker Just Justesen, lokale cases og Dansk Firmaidrætsforbund. Se mere her: 08.10.19. Dagsorden   Pris 1000 kr. ex moms    


Okt
08
tilmeldingsfrist : 01.10.2019

Temagruppemøde Seksuel Sundhed

Sted: Unika Kursuscenter, F86 – Afklaring og Beskæftigelse, Finsensvej 86, 5. tv., 2000 Frederiksberg

Tema. Alle har ret til seksualitet – Seksuel sundhed til voksne med autismespektrumforstyrrelse (ASF), ADHD og/eller udviklingshæmning. Temagruppemødet sætter fokus på viden, lovgivning og håndteringsstrategier – så seksualitet forhåbentlig kan blive en kilde til nydelse og livskvalitet for alle borgere – også dem med autismespektrumforstyrrelse, ADHD og/eller udviklingshæmning. Målet med temamødet er: – at styrke […]


Sep
25
tilmeldingsfrist : 18.09.2019

Temagruppemøde – Netværk for sundhed og lokalsamfund

Sted: Nørrekær 8, 2610 Rødovre

Tema: Samskabelse og deltagelse. Temadagen indeholder bl.a. en præsentation af  ”Participation” et oplæg fra Rødovre Kommune om tilgangen ”Sammen med borgeren” og en række workshops, hvor man kan dykke ned i  participatoriske værktøjer: Photovoice, Mapping og kortlægning, Fremtidsværksted, Sammen med borgeren og Dialogværktøjer.   Se slides fra dagen


Sep
23
tilmeldingsfrist : 16.09.2019

Temagruppemøde – Mad og Måltider – Aflyst!

Sted: KL-Huset, København

Mødet er desværre aflyst. Dokumentation og evaluering af Måltidsmærket og andre af Fødevarestyrelsens projekter samt Vægttabsprojektet – et samarbejde mellem Aarhus Universitet og en række midtjyske kommuner om evaluering af vægttabsindsatser –  er på programmet, når temagruppen Mad og måltider mødes den 23.09. Læs mere her: Dagsorden 23.09.19.end    


Sep
18
tilmeldingsfrist : 11.09.2019

Temagruppemøde – Dokumentation og Evaluering

Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus

Temagruppemøde om vidensskabelonen og principfokuseret evaluering! “Bliv inspireret til hvordan du kan genere viden om værdien af din kommunale sundhedsfremme- eller forebyggelsesindsats med udgangspunkt i vidensskabelonen”. Medbring en indsats fra din kommune, som du vil dokumentere via vidensskabelonen. Indsatsen kan være inden for alle forebyggelsesområder og kan både være afsluttet eller under udvikling. Opfølgende temagruppemøde […]


1 2 3 4 35