Tidligere aktiviteter

Jun
01
tilmeldingsfrist : 31.05.2023

Sund By Ledernetværket 2023 (MØDE 2 AF 4)

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

I 2023 vil vi øve os i at finde balancen mellem det meningsfulde og tidskrævende leder-arbejdsliv – og se på bæredygtighed ift. de menneskelige ressourcer, det tværgående fokus og dét at lykkes i opgaven! Ledernetværket bliver en form for ’laboratorium’, der med afsæt i steder, natur og kultur vil arbejde for en bæredygtig ledelsespraksis der […]


Maj
30
tilmeldingsfrist : 09.05.2023

”De er ordnligt Zyge” – perspektiver på unge, hverdagsliv og trivsel i en tid, hvor det er vigtigere ikke at virke dum end at virke klog!

Sted: Campus Køge, Campusbuen 40, 4600 Køge

Vi har en overvældende interesse for dette temagruppemøde, så pga. begrænsede pladser, har vi desværre været nødt til at lukke for tilmelding. Hvis du vil på venteliste, så skriv til  post@sundbynetvaerket.dk         Temagrupperne: Alkohol, Tobak, Mental sundhed og Seksuel sundhed har planlagt 4 møder – med fokus på unge i overgange. Dette er […]


Maj
09
tilmeldingsfrist : 08.05.2023

Sund By Netværkets faglige indspil til fremtidens nære sundhedsvæsen – åben drøftelse om ideer, temaer mv.

Sted: Virtuelt via Teams

Sund By Netværkets synlighed i forebyggelseslandskabet Den faglige praksisviden Sund By Netværket er garant for, og kan levere indenfor en række velfærdsområder, skal sættes bredt i spil. Dels i folkesundhedslandskabet ’som vi kender’, men den skal også ud at leve i en endnu bredere forståelse af gode rammer inden for fx: … læring, dannelse, inklusion, […]


Apr
26
tilmeldingsfrist : 17.04.2023

Flere børn og unge i meningsfulde fællesskaber – Temagruppen Fysisk Aktivitet

Sted: GAME Streetmekka i Viborg, Nellikevej 2B, 8800 Viborg

Tema: Fysisk aktivitet i meningsfulde fællesskaber er afgørende for børn og unges trivsel. Det ved vi. Men hvad fremmer og hæmmer børn og unges fysisk aktivitetsniveau og særligt deres deltagelse i landets mange foreninger? Vi sætter fokus på hvordan kommunerne (vi) får flere børn og unge til at være fysisk aktiv i vores foreningsliv. Se […]


Apr
19
tilmeldingsfrist : 12.04.2023

SUND BY NETVÆRKSDAGE 2023

Sted: Maltfabrikken, Maltvej 4-12, 8400 Ebeltoft

Du tilmelder dig Sund By Netværksdagene nedenfor – husk at notere svar på de tre praktiske spørgsmål i kommentarfeltet. Kultur og Sundhed er den helt store overskrift, når Sund By Netværket inviterer til de årlige Sund By Netværksdage i de inspirerende omgivelser på Maltfabrikken i Ebeltoft. Vi stiller skarpt på hvorfor – og hvordan! – kunsten […]


Mar
29
tilmeldingsfrist : 27.03.2023

Inspirationsmøde om arbejdet med vilde problemer

Sted: Virtuelt på Teams

Kommuner hele landet over arbejder i dag med flere store udfordringer, men langt fra alle er lige nemme at løse. Derfor er man eksempelvis i Aarhus Kommune begyndt at arbejde mere fokuseret med vilde problemer – særligt fokuseret på syv  grundlæggende udfordringer som er svære at løse, og kræver helhedsorienterede indsatser på tværs, for at […]


Mar
28
tilmeldingsfrist : 27.03.2023

Temagruppemøde Natur, udeliv og sundhedsfremme & Sunde arbejdspladser

Sted: Silkeborg Trailcenter, Vejlsøvej 9, 8600

Fælles temagruppemøde i Sund By Netværkets temagrupper Sunde Arbejdspladser & Natur, udeliv og sundhedsfremme   Bæredygtigt arbejdsliv i naturen (Bring arbejdslivet udenfor / Naturen ind i arbejdslivet) Flyt medarbejderne ud i naturen og styrk deres mentale sundhed, arbejdsglæde, kreativitet, koncentration og relation og sænk samtidig medarbejdernes stressniveau. Temagrupperne Natur, udeliv og sundhedsfremme samt Sunde arbejdspladser […]


Mar
22
tilmeldingsfrist : 21.03.2023

Repræsentantskabsmøde 2023

Sted: Virtuelt på Teams

Dagsorden jf. vedtægterne: Valg af dirigent Valg af referenter Bestyrelsens beretning Forelæggelse og godkendelse af regnskab Strategi for kommende periode Indkomne forslag Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent Valg af formand (ikke på valg i år) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af kritisk revisor Eventuelt Læs detaljerne i nedenstående invitation med vigtige datoer, […]


Mar
16
tilmeldingsfrist : 10.03.2023

Sund By Ledernetværket 2023 (MØDE 1 AF 4)

Sted: BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K (ti min. gang fra Hovedbanegården)

At lykkes på tværs gennem bæredygtig ledelse I 2023 vil vi øve os i at finde balancen mellem det meningsfulde og tidskrævende leder-arbejdsliv – og se på bæredygtighed ift. de menneskelige ressourcer, det tværgående fokus og dét at lykkes i opgaven! Ledernetværket bliver en form for ’laboratorium’, der med afsæt i steder, natur og kultur […]


Mar
14
tilmeldingsfrist : 09.03.2023

Temagruppen om faldforebyggelse

Sted: KL Huset

Tema: Fald og velfærdsteknologi Styregruppen for faldforebyggelse i Sund By Netværket arrangerer et temagruppemøde med fokus på velfærdsteknologi. Bliv inspireret af oplægsholderne, der har stor viden på deres område og brug muligheden for at drøfte udfordringer og muligheder med de andre deltagere Læs programmet her: Program temagruppemøde 14-03-23 Det er gratis at deltage, men udeblivelse uden […]


1 2 3 4 56