Tidligere aktiviteter

Sep
06
tilmeldingsfrist : 01.09.2023

Temagruppemøde om mænds sundhed

Sted: Folkestedet i Aarhus

Kom og vær med til en dag med fokus på mænds sundhed gennem praksisnære eksempler fra bl.a. Aarhus Kommune. Rådmand for Magistraten for Sundhed og Omsorg, Christian Budde fortæller om indsatsen for mænds sundhed i kommunen. Vi får også besøg af Pernille Møller Jensen, fra Steno Diabetes Center Aarhus, som vil gøre os klogere på […]


Jun
26
tilmeldingsfrist : 23.06.2023

Workshop 3 – formidlinguide

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

Vi afholder den 3. og sidste involverende workshop, hvor vi gerne vil have dit blik og perspektiv på vores arbejde med formidlingsguiden målrettet sundhedsprofesionelle, der arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn, unge og voksne. Guiden skal give gode retningslinjer på samtaler der ikke stigmatiserer! På baggrund af mange input allerede, er vi efterhånden ved […]


Jun
07
tilmeldingsfrist : 06.06.2023

Inspirationsmøde/ arbejdsgruppemøde om Sund aldring

Sted: Virtuelt via Teams - link udsendes dagen inden mødet

Danskernes middellevetid er steget støt de seneste årtier, og også de kommende år forventes ældrebefolkningen at vokse betragteligt. Med sådanne demografiske forandringer rejser der sig spørgsmål om, hvordan disse ekstra leveår bliver til gode leveår blandt de ældre. På mødet lader vi os inspirere af kommuners arbejde med – og fokus på – sund aldring. […]


Jun
06
tilmeldingsfrist : 02.06.2023

Temagruppemøde Natur, udeliv og sundhedsfremme

Sted: Bittenhus, Sanatorievej 14 B, 5600 Faaborg

Fra evidens til praksis! Naturen som arena i vores sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Vi bliver mere og mere nysgerrige på – og beviste om – at naturen rummer et stort potentiale til at fremme sundheden, både fysisk, mentalt og socialt. Tallene viser os, at 84 % af den danske befolkning oplever et forbedret psykisk velvære […]


Jun
01
tilmeldingsfrist : 31.05.2023

Sund By Ledernetværket 2023 (MØDE 2 AF 4)

Sted: Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før

I 2023 vil vi øve os i at finde balancen mellem det meningsfulde og tidskrævende leder-arbejdsliv – og se på bæredygtighed ift. de menneskelige ressourcer, det tværgående fokus og dét at lykkes i opgaven! Ledernetværket bliver en form for ’laboratorium’, der med afsæt i steder, natur og kultur vil arbejde for en bæredygtig ledelsespraksis der […]


Maj
30
tilmeldingsfrist : 09.05.2023

”De er ordnligt Zyge” – perspektiver på unge, hverdagsliv og trivsel i en tid, hvor det er vigtigere ikke at virke dum end at virke klog!

Sted: Campus Køge, Campusbuen 40, 4600 Køge

Vi har en overvældende interesse for dette temagruppemøde, så pga. begrænsede pladser, har vi desværre været nødt til at lukke for tilmelding. Hvis du vil på venteliste, så skriv til  post@sundbynetvaerket.dk         Temagrupperne: Alkohol, Tobak, Mental sundhed og Seksuel sundhed har planlagt 4 møder – med fokus på unge i overgange. Dette er […]


Maj
09
tilmeldingsfrist : 08.05.2023

Sund By Netværkets faglige indspil til fremtidens nære sundhedsvæsen – åben drøftelse om ideer, temaer mv.

Sted: Virtuelt via Teams

Sund By Netværkets synlighed i forebyggelseslandskabet Den faglige praksisviden Sund By Netværket er garant for, og kan levere indenfor en række velfærdsområder, skal sættes bredt i spil. Dels i folkesundhedslandskabet ’som vi kender’, men den skal også ud at leve i en endnu bredere forståelse af gode rammer inden for fx: … læring, dannelse, inklusion, […]


Apr
26
tilmeldingsfrist : 17.04.2023

Flere børn og unge i meningsfulde fællesskaber – Temagruppen Fysisk Aktivitet

Sted: GAME Streetmekka i Viborg, Nellikevej 2B, 8800 Viborg

Tema: Fysisk aktivitet i meningsfulde fællesskaber er afgørende for børn og unges trivsel. Det ved vi. Men hvad fremmer og hæmmer børn og unges fysisk aktivitetsniveau og særligt deres deltagelse i landets mange foreninger? Vi sætter fokus på hvordan kommunerne (vi) får flere børn og unge til at være fysisk aktiv i vores foreningsliv. Se […]


Apr
19
tilmeldingsfrist : 12.04.2023

SUND BY NETVÆRKSDAGE 2023

Sted: Maltfabrikken, Maltvej 4-12, 8400 Ebeltoft

Du tilmelder dig Sund By Netværksdagene nedenfor – husk at notere svar på de tre praktiske spørgsmål i kommentarfeltet. Kultur og Sundhed er den helt store overskrift, når Sund By Netværket inviterer til de årlige Sund By Netværksdage i de inspirerende omgivelser på Maltfabrikken i Ebeltoft. Vi stiller skarpt på hvorfor – og hvordan! – kunsten […]


Mar
29
tilmeldingsfrist : 27.03.2023

Inspirationsmøde om arbejdet med vilde problemer

Sted: Virtuelt på Teams

Kommuner hele landet over arbejder i dag med flere store udfordringer, men langt fra alle er lige nemme at løse. Derfor er man eksempelvis i Aarhus Kommune begyndt at arbejde mere fokuseret med vilde problemer – særligt fokuseret på syv  grundlæggende udfordringer som er svære at løse, og kræver helhedsorienterede indsatser på tværs, for at […]


1 2 3 4 5 6 59