Byens Rum – livet mellem husene 2018-2020

Her inddrages borgere og lokale aktører i at kortlægge et lokalt områdes udfordringer og ressourcer med henblik på at iværksætte borgerdrevne sundhedsfremmende aktiviteter, der kan skabe positive forandringer. 

Byens rum


Projekt “Byens Rum – livet mellem husene” tager udgangspunkt i kortlægningen af eksisterende ressourcer og udfordringer i et lokalt område, ved hjælp af et nyt og inkluderende værktøj til borgerinddragelse – det WHO anbefalede værktøj “Place Standard Tool”. Projektet har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmepulje.

Projekt Byens Rum – livet mellem husene favner både lokalområder i byen og i landområder. Store og små byer/kommuner, tætbefolkede og dem med god plads mellem borgerne/husene.

Find evaluering og materiale fra projektet her

Læs de 6 cases på sundeborgere.dk her

Link til PST webinar 14.dec. 2020


Om projektet

Projektet kører á to runder på hver 1 år, og inkluderer i alt op til 14 danske kommuner/lokalområder (7 kommuner/lokalområder pr. runde). Hver kommune/ lokalområde stiller med en aktionsgruppe, der optimalt består af medarbejdere fra kommunen (fx sundhed-, frivillig-, teknik-, kultur-, beskæftigelse- eller social konsulenter) samt fra fx det boligsociale område, helhedsplansmedarbejder, beboerrepræsentant, frivillige, ildsjæle, samråd, borgerforeninger og/eller andre personer fra lokalområdet. En gruppe på mellem 4-6 personer repræsenteret på tværs, er at foretrække.

Forløbet inkluderer fire workshopdage og en del arbejde i lokalområderne mellem mødegangene. Workshops vil foregå et centralt sted for de deltagende kommuner.

Anden runde af projektet startede i september 2019 og løber indtil sommeren 2020 og inkluderer fire workshopdage med introduktion til værktøjet og afprøvning. Workshops´ne foregår i fire af de lokalområder, der er med i forløbet. Første runde af projektet løb af stabelen fra august 2018 til sommeren 2019.


 


Runde 2

Workshop # 1, 22 oktober 2019

Workshop 1 i runde 2 af projekt blev skudt i gang den 22. oktober i Fredericia Kommune.
4 kommuner har meldt sig under fanerne – Fredericia, Vejle, Frederiksberg og København med hver deres lokalområde, hvor The place Standard Tool skal sættes i spil.

1 workshop havde fokus på:
– En præsentation af The Place Standard Tool
– En indflyvning i projektets formål, præsentation af kommunernes aktionsgrupper og lokalområder
– Konkret afprøvning af værktøjet.
– Desuden blev værktøjet sat ind en designthinking proces, som overordnet ramme for arbejdet med værktøjet.

Der var god energi og stemning på dagen og den sidste del af workshop 1 blev brugt på mapping af nuværende ressourcer og et kig ind på opgaven der ligger mellem workshop 1 og workshop 2. Her skal aktionsgrupperne i arbejdstøjet

Se programmet nedenfor

Program til deltagere workshop #1

Oplæg om sundby netværk, byens rum og Place Standard Tool

Oplæg om konkrete erfaringer med PST

 

Workshop #2, 13. januar 2020

Til 2. workshop var fokus fortsat på The Place Standard Tool, hvor aktionslæringsgrupperne på forhånd havde prøvet modellen hjemme i deres eget lokalområde.

Workshoppen foregik i KU:BE´n på Frederiksberg (som er et besøg værd i sig selv), hvor næste skridt i designthinking-processen var i fokus: Idégenerering. Eller som vi kaldte det: “Fra prikker til idéudvikling til handling”. Her prøvede deltagerne selv en metode til, hvordan de kunne drøfte deres egen oplevelse af lokalområdet ud fra værktøjet, som de havde afprøvet inden workshoppen,  og få prioriteret de indsatsområder og tiltag, de var kommet frem til – både under vandringen med PST og den efterfølgende drøftelse.

En anden central del i projektet er selve kortlægningsarrangementet, som kommunerne skal afholde i mellem 2. og 3. workshop. Det er her PST skal afprøves med borgerne, og det er her dialogen mellem borgerne efterfølgende skal give indspark til konkrete tiltag og aktiviteter, som efterfølgende kan igangsættes.

For at  involvere borgerne  var der et oplæg med fokus på at inddrage alle sanserne i oplevelsen af et byrum og konkrete metoder, der kan anvendes til kortlægningsarrangementet, blev afprøvet i praksis. Det blev fremhævet, at ankomsten til arrangementet samt faciliteringen af gåturen med PST er central for borgernes oplevelse af dagen og lokalområdet.

Om eftermiddagen blev der givet tid til, at aktionslæringsgrupperne kunne planlægge deres kommende kortlægningsarrangement. Her fik de udleveret et ark med spørgsmål, som kan bidrage med at komme omkring hele arrangementet.

Afslutningsvis fik grupperne tid til at målrette PST til deres målgruppe og lokalområde.

Program til deltagere workshop #2

Oplæg den røde tråd – intro til ws #2

Oplæg fra prikker til idéudvikling til handling

Oplæg fællesskabelse

Oplæg – gør PST til jeres

Opgave – kortlægningsarrangement, workshop

Workshop #3, 21. oktober 2020

Til 3. workshop (som var virtuel) var fokus på læringen af de forskellige kortlægningsarrangementer, som kommunerne havde afholdt. Siden sidste workshop har Corona haft sit indtog og påvirket alles hverdag  – også dette projekts aktiviteter. På trods af det, var der alligevel en stor del af de deltagende kommuner, som havde afprøvet værktøjet sammen med borgerne til et kortlægningsarrangement – godt gået! Der var derfor særlig fokus på kommunernes erfaringer med værktøjet, inddragelsesprocessen, fordele og ulemper, next step og generelle lessons learned.

Emnerne på workshop 3 var følgende:

Efter pausen var der tre korte oplæg fra vores facilitatorer Ragnhild og Christa:

Se oplæg nedenfor

Intro og matrix over cases – web-workshop #3

Ragnhild Oplæg om prototyper og byrum ws#3

Workshop3_Hvordan skabe engagement og fællesskab_cba

Vanja Horvat Pedersen, Oplæg til Byens Rum – Oplæg Silkeborg Kommune

Præsentation til Sund By Netværk_workshop 3_kort – Oplæg Frederiksberg Kommune

SPT i Folehaven – Oplæg Københavns Kommune


kontakt

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49