Byens Rum – livet mellem husene

Her inddrages borgere og lokale aktører i at kortlægge et lokalt områdes udfordringer og ressourcer med henblik på at iværksætte borgerdrevne sundhedsfremmende aktiviteter, der kan skabe positive forandringer. 

Byens rum


Projekt “Byens Rum – livet mellem husene” tager udgangspunkt i kortlægningen af eksisterende ressourcer og udfordringer i et lokalt område, ved hjælp af et nyt og inkluderende værktøj til borgerinddragelse – det WHO anbefalede værktøj “Place Standard Tool”. Projektet har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmepulje.

Projekt Byens Rum – livet mellem husene favner både lokalområder i byen og i landområder. Store og små byer/kommuner, tætbefolkede og dem med god plads mellem borgerne/husene.


Om projektet

Projekter kører á to runder på hver 1 år, og inkluderer i alt op til 14 danske kommuner/lokalområder (7 kommuner/lokalområder pr. runde). Hver kommune/ lokalområde stiller med en aktionsgruppe, der optimalt består af medarbejdere fra kommunen (fx sundhed-, frivillig-, teknik-, kultur-, beskæftigelse- eller social konsulenter) samt fra fx det boligsociale område, helhedsplansmedarbejder, beboerrepræsentant, frivillige, ildsjæle, samråd, borgerforeninger og/eller andre personer fra lokalområdet. En gruppe på mellem 4-6 personer repræsenteret på tværs, er at foretrække.

Forløbet inkluderer fire workshopdage og en del arbejde i lokalområderne mellem mødegangene. Workshops vil foregå et centralt sted for de deltagende kommuner.

Anden runde af projektet startede i september 2019 og løber indtil sommeren 2020 og inkluderer fire workshopdage med introduktion til værktøjet og afprøvning. Workshops´ne foregår i fire af de lokalområder, der er med i forløbet. Første runde af projektet løb af stabelen fra august 2018 til sommeren 2019.


Vil du være med?

Vi har startet 2. runde, men du kan nå det endnu. Se hvordan du kommer med her: https://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2018/05/Invitation-til-kommuner-runde-2.pdf.

Eller ring direkte til Jan Andersson fra Sund By Netværket på 29666549


Runde 2

Workshop 1 i runde 2 af projekt blev skudt i gang den 22. oktober i Fredericia Kommune.
4 kommuner har meldt sig under fanerne – Fredericia, Vejle, Frederiksberg og København med hver deres lokalområde, hvor The place Standard Tool skal sættes i spil.

1 workshop havde fokus på:
– En præsentation af The Place Standard Tool
– En indflyvning i projektets formål, præsentation af kommunernes aktionsgrupper og lokalområder
– Konkret afprøvning af værktøjet.
– Desuden blev værktøjet sat ind en designthinking proces, som overordnet ramme for arbejdet med værktøjet.

Der var god energi og stemning på dagen og den sidste del af workshop 1 blev brugt på mapping af nuværende ressourcer og et kig ind på opgaven der ligger mellem workshop 1 og workshop 2. Her skal aktionsgrupperne i arbejdstøjet

Se programmet nedenfor

Program til deltagere workshop #1

Oplæg om sundby netværk, byens rum og Place Standard Tool

Oplæg om konkrete erfaringer med PST


Læs mere


kontakt

Malene Steiniche Kjær

Projektleder af Byens Rum

Organisation
Silkeborg Kommune

Telefon: 89701315

Jan Alex Andersson

Konsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49