Sunde arbejdspladser

Sunde arbejdspladser opstår ikke af sig selv, men gennem målrettet og systematisk arbejde, hvor ledelsen går forrest. I Temagruppen for sunde arbejdspladser ser vi arbejdspladsen som en naturlig og vigtig arena for den samlede forebyggende og sundhedsfremmende indsats. På arbejdet udsættes vi for fysiske og psykiske krav, som øger risikoen for udvikling af bl.a. smerter, usund livsstil og sygefravær.  Sunde rammer og sunde tilbud er vigtige elementer for at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor det er nemt at leve sundt.


Baggrund

Det er på arbejdspladsen, at vi tilbringer de fleste af døgnets vågne timer, og her er det både rationelt og muligt at organisere en samlet indsats. På arbejdspladsen er der ligeledes gode muligheder for, at kollegaer støtter hinanden.

“Når arbejdspladsen arbejder strategisk med hverdagsimplementering af sundhedsindsatser, så forbedres ikke blot den enkelte medarbejders helbred og trivsel og fællesskabet på tværs, men man reducerer også korttidssygefraværet og øger produktiviteten. Den årlige gevinst for arbejdspladserne er op til 2,74 kr. for hver investeret krone indenfor første kalender år”

Just B. Justensen, Forsker ved Syddansk Universitet

Udfordringerne med fysisk nedslidning, smerter og stress bliver ikke mindre i fremtiden med en stigende pensionsalder og øgede arbejdskrav – og udfordringerne ses særligt blandt de medarbejdere, der har kroppen som deres vigtigste arbejdsredskab. Samtidig sygemeldes vi med stress som aldrig før.

Vi ved, at kulturen på arbejdspladsen og de rammer vi færdes i, spiller en væsentlig rolle, når vi snakker sundhed, også i forhold til de valg vi træffer omkring kost, rygning, alkohol og motion.

Udfordringerne kalder på nye løsninger og et tættere samarbejde mellem virksomheder, beskæftigelses-og sundhedsforvaltninger i kommunerne, pensionskasser, fagforbundene, de private aktører og forskningsinstitutioner.

Se filmen om strategisk sundhed på arbejdspladsen her.

Læs og download vores støttevæktøj til filmen om strategisk sundhed

 


Formål

Temagruppens overordnede formål er at styrke kommunale, andre offentlige og private arbejdspladsers sundhedsfremmende og forebyggende indsats overfor deres ansatte..
Vi arbejder for, at arbejdsmiljø, HR og sundhedsfremme spiller sammen og at indsatser for sunde arbejdspladser  bidrager til de nationale mål for sundheden.


Vil du vide mere?

Dyk ned i temagruppens “9 skridt til sundhed og trivsel på arbejdspladsen – den gode kommunale model” (2010), og læs hvordan kommuner/regioner kan udvikle arbejdspladsindsatsen. Der er masser af erfaringer og evidens at bygge videre på. De ni anbefalinger handler bl.a. om at udvikle en samlet, handlingsorienteret arbejdsplads-strategi, etablering af et tværsektorielt samarbejde om indsatsen, om at støtte virksomheder med viden og materialer, om udvikling af personalesundhedspolitikker og om etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.
Temagruppen udgav i 2012 seks pjecer, der er lige til at tage med ud på arbejdspladser, når snakken falder på, hvordan sundhed bliver integreret i medarbejderudviklingssamtaler, i arbejdspladsvurderinger (APV), når virksomheder vil tilbyde sundhedstjek til de ansatte, vil certificere sig, når der snakkes om etik i sundhedsfremme på arbejdspladsen eller når sundhedsledelse er i fokus på arbejdspladsen. Her kan du finde alle pjecerne.

Her kan du læse om temagruppens arbejde i European Network for Workplace Health Promotion.


Endelig kan du lade dig inspirere yderligere af kommunale sundhedsindsatser på arbejdspladser på Sund By Netværkets vidensdelingsplatform sundeborgere.dk 


Læs mere


kontakt

Karen Kring Spejlborg

Organisation
Fredericia Kommune

Telefon:

Lily Brit Lund

Organisation
Næstved Kommune

Telefon: 55881454

Tine Thorsboe

Konsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: