Sunde arbejdspladser

87 af 98 kommuner anvender arbejdspladsen som indsatsområde i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – men kun 4 % af samtlige forebyggelsesindsatser retter sig mod arbejdspladser. Arbejdspladsen er en oplagt arena for kommunale sundhedsfremme og forebyggelses indsatser – både logistisk og økonomisk.


Baggrund

Arbejdspladsen og arbejdslivet generelt er en velegnet arena for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, fordi kommunen via arbejdspladsen kan nå de voksne, raske borgere, som kommunen har begrænset myndighedskontakt med. Som forebyggelses- og sundhedsfremmearena udgøres arbejdspladsen af både kommunens egne arbejdspladser og de øvrige offentlige og private arbejdspladser, der ligger i kommunen.
Temagruppen om sundhed på arbejdspladsen blev etableret i 1991. Temagruppen mødes to gange årligt.

Se filmen om strategisk sundhed på arbejdspladsen her.

Læs og download vores støttevæktøj til filmen om strategisk sundhed


Formål

Temagruppens overordnede formål er at styrke kommunale, andre offentlige og private arbejdspladsers sundhedsfremmende og forebyggende indsats overfor deres ansatte..
Vi arbejder for, at arbejdsmiljø, HR og sundhedsfremme spiller sammen og at indsatser for sunde arbejdspladser både bidrager til de nationale mål for sundheden og til de nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020.


Fokus for den kommende periode

I 2018 er omdrejningspunktet for temagruppens arbejde, indsatser relateret til følgende tre hovedområder:

  1. Evaluering, implementering og effektmåling
  2. Private arbejdspladser
  3. Muskelskeletoverbelastninger / ulykker – forebyggelse via fysisk kompetenceudvikling

Tjek kalenderen og find information om gruppens kommende møder og tilmeld dig.


Vil du vide mere?

Dyk ned i temagruppens “9 skridt til sundhed og trivsel på arbejdspladsen – den gode kommunale model” (2010), og læs hvordan kommuner/regioner kan udvikle arbejdspladsindsatsen. Der er masser af erfaringer og evidens at bygge videre på. De ni anbefalinger handler bl.a. om at udvikle en samlet, handlingsorienteret arbejdsplads-strategi, etablering af et tværsektorielt samarbejde om indsatsen, om at støtte virksomheder med viden og materialer, om udvikling af personalesundhedspolitikker og om etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.
Temagruppen udgav i 2012 seks pjecer, der er lige til at tage med ud på arbejdspladser når snakken falder på hvordan sundhed bliver integreret i medarbejderudviklingssamtaler, i arbejdspladsvurderinger (APV), når virksomheder vil tilbyde sundhedstjek til de ansatte, vil certificere sig, når der snakkes om etik i sundhedsfremme på arbejdspladsen eller når sundhedsledelse er i fokus på arbejdspladsen. Her kan du finde alle pjecerne.

Her kan du læse om temagruppens arbejde i European Network for Workplace Health Promotion.


Læs mere


kontakt

Inger Kjelgaard

Organisation
Aalborg Kommune

Telefon: 25201918

Rikke Westergård

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon:

Pernille Møller Jensen (barsel)

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 29926353

Jan Alex Andersson

Konsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49