Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv (på pause)

Hvordan kan vi arbejde med Verdensmålene lokalt? Hvordan omsætter vi Verdensmålene til praksis? Hvordan kan vi aktivt bruge Verdensmålene i vores sundhedspolitikker, vores tværgående sundhedsarbejde og i vores samarbejde med civilsamfundet?


 

Baggrund

FN’s  17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af 193 lande i 2015. De 17 mål og 169 delmål skal være med til at sætte retningen for, hvordan vi løser klodens største problemer inden 2030. Der er mål for alle aspekter af bæredygtighed, herunder klima, biodiversitet, uddannelse, økonomisk vækst, ulighed og sundhed. Verdensmålene er forbundne og hænger sammen på kryds og tværs.

Verdensmålene har gjort sit indtog alle vegne – også i de danske kommuner. Dette med god grund. Mange kommuner arbejder allerede så småt med Verdensmålene i forskellige borgerrettede indsatser og på et strategisk og politisk niveau. De globale udfordringer, som Verdensmålene skal være med til at løse, kræver nemlig handling lokalt.

Den voksende – fælles – opmærksomhed på Verdensmålene giver nye muligheder, også i sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejdet, hvor Verdensmålene kan have en særlig gunstig effekt som løftestang til et bredere fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i andre forvaltninger.

Verdensmålene danner også baggrund for WHO European Healthy Cities netværkets nuværende strategiske ramme ”Healthier and happier cities for all”. Den tager afsæt i de 6 p´er: People, Places, Participation, Prosperity, Peace og Planet (se her: https://sund-by-net.dk/sundhedsemner/verdensmaalene/), og er med til at sætte retningen for, hvordan byerne (kommunerne) i netværket kan arbejde med den bæredygtige udvikling i et folkesundhedsperspektiv.


Formål

Formålet med temagruppen er at dele idéer, inspiration og eksempler på arbejdet med Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv både på et strategisk plan og i praksis.

Temagruppen vil have en holistisk tilgang til Verdensmålene, hvor der dykkes ned i snitfladerne og forbindelserne mellem de forskellige verdensmål. Der vil blive arbejdet med Verdensmålene som et fælles sprog, der kan være med til at konkretisere og styrke det tværgående samarbejde indenfor kommunen såvel som med civilsamfundet og samarbejdspartnere uden for den kommunale forvaltning.

Derfor opfordres alle til at invitere kollegaer fra andre forvaltninger med til møderne afhængigt af temaet for det enkelte møde ligesom samarbejdspartnere fra civilsamfundet, regioner, uddannelsesinstitutioner mv. kan inviteres med, når det er relevant.

Gennem forskellige temaer vil Verdensmålene blive operationaliseret til en lokal kontekst. Det er hensigten, at deltagerne i temagruppen vil udvikle håndgribelige værktøjer og udveksle konkrete erfaringer, som deltagerne kan bruge i egen organisation.


Og der er meget inspiration og viden at hente derude…

www.verdensmaal.org  – Drevet af Verdens Bedste Nyheder. Inspiration til privatperson, civilsamfundet, kommune og virksomheder.
www.Verdensmaalene.dk – Inspiration til undervisning i Verdensmålene

www.danmarkformaalene.dk/ – Fra Verdensmål til hverdagsmål – verdensmålskaravanen.

Danmarks Statistik – Følg de udvalgte danske indikatorer her
Vores Mål rapporten – Download hele Vores Mål rapporten

Vores Mål miniversioner– De nye danske målepunkter


Endelig kan du lade dig inspirere yderligere af omsættelige cases fra landets kommuner på Sund By Netværkets vidensdelingsplatform sundeborgere.dk 


Læs mere


kontakt

Ann Møller Gram

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Tønder Kommune

Telefon: 74929445 / 23430256

Kristina Rahbæk Schmidt

Projektkoordinator Sund By Horsens

Organisation
Horsens Kommune

Telefon: 76297024

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49