Røgfrihed for alle

Projekt Røgfrihed for alle, var målrettet tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte. Her kan du læse evalueringen og downloade materialer udviklet under projektet.


Formål

Hovedformålet med projektet var at igangsætte rygestoptilbud og tobaksforebyggende indsatser blandt socialt udsatte.

Tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte har betydning både for den enkeltes helbred og for uligheden i sundheden. Og det øger effekten af anden behandling.

Målgruppen for projektet var udsatte alkoholmisbrugere, udsatte stofbrugere, hjemløse, prostituerede og udsatte sindslidende.

Sammenfattende kan det siges, at tobaksforebyggelse skal tænkes ind i hverdagen på de sociale institutioner, og medarbejderne skal arbejde på et fælles grundlag.


Delmål

Projektet havde følgende delmål:

– At påvirke gængse holdninger om socialt udsatte og rygning og være dagsordensættende i forhold til relevant lovgivning
– At indgå i strategisk samarbejde om systematisk rygestopindsats i den patientrettede forebyggelse overfor borgere med psykisk lidelse
– At opbygge kapacitet, herunder kompetencer, i kommunerne blandt beslutningstagere og personale til at arbejde med rygestop blandt socialt udsatte
– At udvikle og afprøve metoder i forbindelse med telefonisk rådgivning om tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte med udgangspunkt i Stop-Linien
– At få erfaringer med brug af NRT-produkter blandt målgruppen.


Vil du vide mere?

Projektet er lukket ned og udvalgte erfaringer og resultater fra projektet er samlet nederst på siden. Læs for eksempel evalueringsrapporten “Som ringe i vandet” (findes på siden Røgfrihed.dk) som er en samlet evaluering af projekt Røgfrihed for alle.
Samtlige publikationer udgivet af Røgfrihed for alle finder du under publikationer her på hjemmesiden.


Læs mere

Spot og skab anledninger til en snak om rygning
Overvejelsesbalancen til medarbejdere
Overvejelsesbalancen med medarbejdereksempler
Hvordan vil vi arbejde med tobaksforebyggelse
Hvillen adfærd understøtter vi
Fagerströms test
Overvejelsesbalancen medfordele og ulemper ved at stoppe med at ryge
Overvejelsesbalancen med hjælpespørgsmål