Inspiration og Materiale

 Oversigt over materiale fra projektet naturens rige

IMG_6512

Generel Inspiration

EvalueringsPOSTKORT

Interviewguide

Observationsguide – “Samværet på tværs” 

Observationsguide – “Området omkring Søndermølle


Materiale fra møder og workshops

Indledende Møder

Slides fra indledende møder – Øst

Slides fra indledende møder – Vest

 

 

2. Workshop

Oplæg v/Anna

Oplæg v/Christa

Decemberopsamling v/Christa

Artikel: “Et Mangfoldigt Naturbegreb” af Hans Fink 

1. Workshop

Slides fra oplæg

Opsamlende litteraturliste fra workshop

Artikel: “Et Mangfoldigt Naturbegreb” af Hans Fink

 

3. Workshop

Slides fra fra Workshop 3 i Søndermølle 28. april 2017

Velfærdsnær evaluering“, oplæg v/ Christa Breum Amhøj

Artikel: “Snaplog – en performativ forskningsteknologi, eller hvad grævlingelorten fortæller om lærertrivsel

Evaluering v/ Viborg Kommune 

Afslutningsrapport - casebeskrivelser og analyse

kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990