Sidste nyt

Fremtidens partnerskaber

19.03.2013

SBN-studietur til tre Healthy Cities byer i England med inspiration til fremtidens partnerskaber og samarbejdet med frivillige organisationer.


Forord til nyhedsbrev

15.03.2013

Formand Peter Holm Vilstrup og næstformand Ingunn S. Jacobsens forord til nyhedsbrev nr. 1 -April 2013


SKV – hvad og hvordan?

11.03.2013

Tre kommuner; Fredericia, Kolding og Viborg er pilotkommunerne der afprøver modeller og metoder for arbejdet med sundhedskonsekvensvurdering på tværs


Tilmeld jer nu – projekt forebyggelsespakker

25.02.2013

Innovation, personligt lederskab og action learning om forebyggelsespakkerne


Du kan nudge dig selv

14.02.2013

Planlæg de gode vaner og øg sandsynligheden for at lykkes med dem.


Health 2020 på dansk

31.01.2013

Om WHO’s strategi for Europas folkesundhedsarbejde.


Nye tider – Ny hjemmeside

29.01.2013

Velkommen til Sund By Netværkets nye hjemmeside.


Tre-årig særlig indsats for forebyggelse

22.01.2013

Regeringen har bevilliget 13 millioner kroner til et nyt center, der skal hjælpe kommunerne med forebyggelse og sundhedsfremmende løsninger i kommunerne. Centret bliver placeret i KL som en selvstændig enhed med Tine Curtis som leder.


SBNprojekt forebyggelsespakker

17.01.2013

Deltag i et innovativt forløb med fokus på tværgående implementering af forebyggelsespakkerne


Nyhedsbrev – januar 2013

11.01.2013

Godt nytår, og igang igen!
Sund By Netværket er i fulde omdrejninger, og årets første nyhedsbrev er udsendt.


1 19 20 21 22